Ако искате да намалите разходите си чрез удължен живот на маслото, защита от износване, контрол над утайките, по-широк диапазон от работни температури, дълъг живот на смазочния продукт и висока ефективност на системата, то Shell Tellus Ви го осигурява.

Гамата хидравлични масла Shell Tellus не само отговаря на стандартните спецификации, но и надвишавамаксималната продължителност от 10 000 часа, измервана в промишления тест за стабилност на турбинното масло (TOST).

Като производител на хидравлично масло №1, ние сме в постоянна комуникация с нашите клиенти, производителите на оборудване и учените, за да поддържаме Shell Tellus надминаващ очакванията и ефективен както днес, така и вбъдеще.

Защита от износване

Хидравличната помпа е сърцето на хидравличната система. Износването може да намали ефективността и експлоатационния живот на оборудването. Серията хидравлични течности Shell Tellus® предлага редица опции, включително най-новата синтетична, безпепелна технология, която може да удължи живота на помпата, дори и при най-тежките условия, а и е рентабилна с добавъчната технология, основана цинк, която е за общо ползване.

Живот на маслото

Колкото по-дълъг е животът на маслото, толкова по-малко количество хидравлични течности са необходими, за да работи вашето оборудване по-дълго и без прекъсване. Хидравличните течности Shell Tellus® ви позволяват да съобразите живота на маслото с вашите оперативни нужди. Shell Tellus® включва синтетични технологии, способни да достигнат до четири пъти по-дълъг живот*.

*TOST life, h (ASTM D943)

Ефективност на системата

Хидравличната течност трябва да защитава, смазва и подпомага предаването на мощността по възможно най-ефективния начин. Продуктите Shell Tellus® могат да помогнат за поддържане или дори подобряване ефективността на хидравличните системи – чрез подобряване на енергийната ефективност, надеждно освобождаване на въздух, отделяне на вода, филтрируемост и чистота.

Scroll to Top