Хидравличнo маслo Tellus S2 VX

Shell Tellus S2 VX са хидравлични масла с високи експлоатационни характеристики, в които се влагат базови масла от II група, с цел постигане на изключителна защита и производителност в широк температурен диапазон. Високата им устойчивост срещу термични и механични натоварвания ги правят идеално пригодени за работа в мобилни и индустриални хидравлични системи в широк диапазон от работни и околни температури.

Shell Tellus S2 VX спомага да се увеличи междуинтервалното обслужване, следствие на повишена устойчивост срещу термично и химично разлагане. Така се намалява образуването на отложения и се осигурява по-добра надеждност и чистота на системата.

Shell Tellus S2 VX e стабилен в присъствие на влага, което спомага за дълготрайност на флуида, ограничава корозионните процеси и образуване на ръжда в мокра и влажна работна среда.
Високата механична стабилност на вискозитетния подобрител, спомага за запазване на характеристиките му през целия сервизен срок.

Tellus S2 VX има за цел да отговори на нуждите на хидравлични системи и в бъдеще, включително подобрени противозадирни характеристики на
изпитвателен стенд FZG (FLS 11 за ISO VG 32). Много добрите резултати са трудните за издържане тестове с помпи Denison T6H20C ( сух и мокър вариант) и Eaton Vickers 35VQ25. Shell Tellus S2 VX спомагат на компонентите да живеят по-дълго.

Спецификации: Еaton E-FDGN-TB002-E; ISO 11158 HV; DIN 51524 Част 3 HVLP; ASTM D6158 (HV fluids)

Вискозитети: 15, 22, 32, 46, 68, 100

Scroll to Top