Хидравличнo маслo Tellus S2 MX

Shell Tellus S2 MX са хидравлични масла с високи експлоатационни характеристики, в които се влагат базови масла от II група, с цел постигане на изключителна защита и производителност в повечето промишлени и мобилни инсталации. Високата им устойчивост срещу термични и механични натоварвания предотвратява образуването на отложения, които могат да влошат ефективността на хидравличната система.

Shell Tellus S2 MX спомага да се увеличи междуинтервалното обслужване, следствие на повишена устойчивост срещу термично и химично
разлагане. Така се намалява образуването на отложения и се осигурява по-добра надеждност и чистота на системата.
Shell Tellus S2 MХ e стабилен в присъствие на влага, което спомага за дълготрайност на флуида, ограничава корозионните процеси и образуване на ръжда в мокра и влажна работна среда.

Tellus S2 MX има за цел да отговори на нуждите на хидравлични системи и в бъдеще, включително подобрени противозадирни характеристики на
изпитвателен стенд FZG (FLS 11 за ISO VG 32). Много добрите резултати са показани в трудните за издържане тестове с помпи Denison T6H20C ( сух и
мокър вариант) и Eaton Vickers 35VQ25. Shell Tellus S2 MX спомагат на компонентите да живеят по-дълго.

Постигнатият клас на чистота по ISO 4406 – 20/18/15 или по-добър (измерен в участъка на пълнене) спомага да се ограничи въздействието на замърсителите върху запушване на филтъра. Това допринася за удължаване живота на филтъра и допълнителна защита на оборудването.
Shell Tellus S2 MХ е с формулировка за бързо отделяне на въздуха, без прекомерно пенообразуване, което води до по-ефективен пренос на енергия, намалява риска от кавитация и забавя процеса на окисление, който скъсява живота на маслото.

Спецификации: Еaton E-FDGN-TB002-E; ISO 11158 (HM клас); DIN 51524 част 2, група HLP; ASTM D6158-05 (HM клас)

Вискозитети: 22, 32, 46, 68, 100

Scroll to Top