Трансмисионно масло Shell Spirax S4 CX 30

Високоeфективни трансмисионни и хидравлични масла за широк спектър приложения
Shell Spirax S4 CX 30 e разаботено да осигури безаварийна работа, максимална надежност и продължителна експлоатация на съоръженията. Shell Spirax S4 CX 30 отговаря на високите изисквания на съвременните трансмисии, крайни предавки, маслопотопени спирачни и хидравлични системи,
предназначени за тежко натоварени извънпътни строителни машини.

Висока устойчивост и надежни фрикционни характеристики при използване с подобрени метални и неметални материали, прилагани в съвременните системи. Минимално преплъзване в съединителя, плавно и безшумно действие по отделяне на
фрикционните дискове и безаварийна работа на трансмисията. Стабилният вискозитет на клас SAE 30, поради отсъствието на подобрители на вискозитетния индекс (VІ) и други сгъстители, осигурява най-добрата защита на тежконатоварените компоненти на системите. Ниско температурни характеристики

Shell Spirax S4 CX 30 e формулиранo така, че да посрещнe изискванията за нискък вискозитет и добра течливост при ниски температури и осигури подобрена защита при стартиране на системите. Оптимална механична работоспособност и продължителен живот на маслото
Осигуряват широк обхват на защита на найчувствителните елементи като бронзови триещи се дискове в предавателни трансмисии и крайни предавки.
Тест в хидравлична помпа Vickers 35V25 ·
Олична работоспособност в този изключително критичен тест за изпитване на хидравлични масла.

Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1, ZF TE-ML 03C/07F,Allison C-4

Scroll to Top