Двигателно масло за мотоциклети Shell Advance VSX 2

Моторно масло на синтетична основа, за 2-тактови мотоциклетни двигатели Shell Advance VSX 2 е усъвременено моторно масло на синтетична основа, специално разработена за да осигури отлична защита и работа на 2-тактовите мотоциклетни двигатели. Силно възпрепятства
запушването на изпускателната система и намалява до минимум дима в изгорелите газове. Shell Advance VSX 2 е подходяща за всички системи с впръскване на масло, така и за системите с предварително смесване, и надхвърля изискванията на водещите производители.

Съставът на маслото е внимателно балансиран и тестван специално в 2-тактови двигатели. Продуктът предотвратява износването, захващането на
буталните пръстени и образуването на отложение. Благодарение на това се удължава животът на двигателя и се запазват началните му работни
характеристики.

Добре подбраният състав на маслото ограничава образуването на отложения в изпускателната система, като запазва първоначалните високи стойности на работните характеристики на двигателя.

Голямото количество и подбор на полиизобутилени, както и внимателното балансиране на други компоненти, свеждат до минимум дима в изгорелите
газове, с което се намалява вредното въздействие върху околната среда.

Подобрените горивните характериситики, позволяват бързо адаптиране към маниерите на водача, подобрявайки ускорението и мощността.

Shell Advance VSX 2 съдържа органичен разредител, което позволява да се използва в двутактови мотоциклетни двигатели, снабдени със системи за
впръскване на маслото или с предварително смесване.

Shell Advance VSX 2 отговаря на изискванията на всички водещи производители на мотоциклети.
·

Спецификации: API TC, JASO FC, ISO-L-EGD

Scroll to Top