Редукторно масло Shell Omala F

Висок клас масла за индустриални зъбни предавки. Shell Omala F представляват висококачествени, несъдържащи олово минерални масла с висока устойчивост за високи налягания, предназначени специално за смазването на тежко натоварвани индустриални зъбни предавки, където комбинацията от висока товароносимост и антифрикционни качества на маслата осигурява изключителна защита на зъбните колела. Shell Omala F се произвеждат от селективно рафинирани базови масла с висок вискозитетен индекс и специални сяро-фосфорни добавки, с което се осигурява значително по-добра работа и защита в условия на много висок товар в сравнение с оловосъдържащите редукторни масла.

Намалява износването на зъбите на колела и лагери, съдържащи стоманени и бронзови компоненти.
Отлична окислителна и термична стабилност
Издържа на високи термични натоварвания, без да образува коксови отложения и други нежелани продукти при окисление. Дълъг експлоатационен
период, дори при обемни температури на маслото до 100 °C, достигани в някои приложения.
Защитават стоманени и бронзови детайли, дори в присъствие на замърсявания с вода и твърди частици.
Не съдържа олово
Понижен риск от увреждане здравето на оператора.
Широк диапазон от вискозитетни класове
Позволява използване в разнообразни индустриални приложения.
Висока устойчивост срещу микропитинг
Устойчивостта срещу микропитинг намалява риска от
преждевременна повреда, следствие напукване по триещата се повърхност.

Omala F притежават отлични водоотделящи свойства, което позволява лесно дрениране на водата от смазочната система. Водата може сериозно да ускори повърхностната умора на зъбните колела и лагери, както и да провокира корозията на вътрешните повърхности.
Замърсяването с вода следва да се избягва или отстранява възможно най-бързо след появата му.

Спецификации:Стабилност на окисление за времето на живот при 80°C при най-малко 10 000 часа или две години експлоатация; Повишена товароносеща способностиздържат степен на натоварване 12 при двойна скорост на тест FZG (DIN51354 Част 2); Висока устойчивост срещу микропитинг, в съответствие с FVA Method No 54/II издържа 10 степени на натоварване при 90 °C; Теста на Flender за пенообразуване

Вискозитети: 220,320,460

Scroll to Top