Универсална грес Gadus S5 T460

Усъвършенствана универсална грес за тежки условия на работа.

Shell Gadus S5 T460 е високотемпературна грес с дълъг експлоатационен живот, предназначена за тежки работни условия. Състои се от синтетично базово масло и сгъстител диуреа по най-нова технология. Съдържа добавки от последно поколение за повишаване на високотемпературните характеристики, а така също и антиокислителни, противоизносни и антикорозионни добавки. Shell Gadus S5 T460 е особенно подходяща за херметично и полухермeтично уплътнени, бавнодвижещи лагери, подложени на много високи натоварвания и високи температури.

Базирана на сгъстител диуреа, произведен по най-нова технология, доказал се в стоманодобивна, хартиена, ветрогенератори и други производства в Япония и по света.

Shell Gadus S5 T460 е подходяща за гресиране на тежко натоварени, нискооборотни лагери, работещи при тежки условия, особено в херметично или полухермитично уплътнени лагери, използвани в следните индустриални приложения.
Стоманодобивна
Циментова
Хартиена
Ветрогенератори
Химическа промишленост
Минна

Пенетрации: 1.5

Scroll to Top