EasyCarePREMIUM ANTIFREEZE LONGLIFE

ПРЕМИУМ LONGLIFE АНТИФРИЗ.

Висококачествен антифриз Премиум Longlife 774 D-F (тип G12+), Премиум 774 C (тип G11) и Антифриз. Препоръчват се за всички видове радиатори, особено алуминиеви. Напълно се смесват с антифризи на базата на моноетилен гликол. Отговарят и значително надвишават изискванията на болшинството от международните норми и стандарти.

Scroll to Top