Електроизолационно масло Diala S4 ZX-I

Първокласно инхибирано електроизолационно масло. Shell Diala S4 ZX-I е новото електроизолационно масло на Shell, предназначено да отговори на предизвикателството на най-новите силови трансформатори. Масло за дълъг  eксплоатационен период с нула съдържание на сяра. Shell Diala S4 ZX-I се произвежда от базови масла по „GTL“ технология с нула сярно съдържание. Тези базови масла са с близка консистенция и много добри антиокислителни свойства. Базовата суровина е достъпна на глобално ниво и не съдържа PCB, DBDS и пасиватори. Shell Diala S4 ZX-I отговаря на утвърдените и нововъведените критерии за корозия на мед.

Shell Diala S4 ZX-I е напълно инхибирано масло с много висока окислителна стабилност, дълъг живот и срок на експлоатация. Shell Diala S4 ZX-I е подходящо за употреба в тежко натоварени условия.
Shell Diala S4 ZX-I се произвежда от суровина с нула съдържание на сяра* , което го прави вътрешно некорозивно към медните елементи и не се нуждае от добавяне на допълнителен корозионен пасиватор.
Shell Diala S4 ZX-I покрива критериите на всички установени стандартни тестове за корозионна агресивност спрямо мед, а именно: DIN 51353 (Тест със
сребърна пластинка), ASTM D1275, а също и найновите и по-строги тестове: IEC62535 и ASTM D 1275B.

Спецификации: IEC 60296 (2012): Таблица 2 Трансформаторно масло (I) (инхибирано) Секция 7.1 (“По-високо окислителна стабилност и ниско съдържание на сяра”)

Scroll to Top