Масло за компресори Corena S4 R

Високотехнологично синтетично масло за ротационни въздушни компресори.

Shell Corena S4 R е високотехнологично синтетично компресорно масло с уникален пакет добавки с висока ефективност. Разработено да осигури най-висок клас на защита на пластинкови и винтови ротационни въздушни компресори. Пакет добавки осигурява отлична защита и ефективна работа при компресори, работещи при температура на нагнетяване над 100оC, налягане над 25 бара и работен интервал на маслото до 12000 часа. Shell Corena S4 R е напълно подходящо и отговаря на изискването за синтетично масло за лагери и циркулационни системи или където се предписват масла от клас R&O (ISO VG 32-68).

Shell Corena S4 R позволява работен интервал на маслото 10000 часа (където се предписва от производителя), дори при температури на нагнетяване
над 1000C. Интервалът на смяна при определени условия позволява да се удължи до 12000 часа. Усъвършенстваната формула на Shell Corena S4 R
спомага да се увеличи експлоатационния период благодарение на:
Изключителна устойчивост срещу термично и химично разлагане.
Устойчивост срещу образуване на отложения по ротационните елементи на винтовите компресори и в каналите на подвижните пластини, което осигурява тяхната продължителна и ефективна работа.
Изключително ниско ниво на образуване на отложения, поддържа висока чистота на вътрешните повърхнини, особено в сепаратора масло/въздух, респ. маслоуловител.
Точният интервал на смяна ще зависи от качеството на входящия въздух, работния цикъл и околна температура. При топъл и влажен климат, какъвто е в Азия и тихоокеанския регион се препоръчва намаляване на експлоатационния период от 10000 часа
(консултация с ОЕМ).

Shell Corena S4 R изключително ефективно защитава всички вътрешни метални повърхнини срещу корозия и износване.
Съдържа безпепелен пакет противоизносни добавки, които спомагат да се удължи живота на всички чувствителни машинни части, напр. зъбни предавки, винтове, лагери.

Спецификации: ISO 6743-3A-DAJ

Вискозитети: 46, 68

Scroll to Top