Справяне с утайките в производството на пластмаси

Машините за производство на пластмаси могат да бъдат един от най-ценните активи за производствения бизнес. В индустрията с интензивно производство производителността е приоритет и всеки непланирано сервизно спиране, причинено от повреда на оборудването, ще повлияе директно върху производството. Не само, че сроковете за доставка на клиентите ще бъдат изложени на риск, но има допълнителни разходи за ремонт на машината.

В основата на тези машини лежи хидравличната система с хидравлична течност, играеща жизненоважна, но често подценявана роля. Както показват многобройни проучвания, проведени от производители на хидравлично оборудване, 50% до 70% от механичните повреди са свързани с „не добро състояние на хидравличната течност’. Тези откази могат да бъдат резултат от натрупването на това, което често наричат ​​„скрити убийци“ на производителността – утайки и нагари.

Докато повечето стандартни тестове за наблюдение на състоянието на маслото (OCM) като Общо киселинно число или вискозитет могат да помогнат за скрининг на проблеми, като неефективна защита от корозия, помагайки за предотвратяване на неизправности в хидравличната система, те не могат да открият утайки и нагари. Причината е, че меките замърсители обикновено не оказват влияние върху общата химия на хидравличната течност, което ги прави трудни за измерване.

Тогава отказите на оборудването могат да бъдат резултат от намаляване на хлабините съответно прекомерно триене на повърхностите на движещите части, водещо до повреда на помпата или повреда на уплътненията и уплътнителните пръстени, водещи до течове на масло и проблеми с цилиндъра.

В резултат на това непланираните прекъсвания, ремонти и смяната на маслото могат да окажат финансово влияние върху производителя. Освен това кратките интервали за смяна на масло са скъпи не само по отношение на разходите за масло, но и разходите за отпадъците от рециклирането на маслото. Нискокачествените хидравлични течности са по-податливи на този проблем, тъй като те лесно се окисляват в присъствието на жълти метали, замърсяване на вода и въздух. Освен това те съдържат добавки, които не са термично стабилни и така се разлагат при повишени температури. Най-добрият начин да се избегне това е да се използва висококачествена хидравлична течност, която има висока устойчивост на окисляване и отлична термична стабилност, помагаща за намаляване на риска от натрупване на утайки и нагари, намалявайки общите разходи за поддръжка.

Гамата хидравлични продукти на Shell Lubricants- Tellus е специално разработена, за да отговори на изискванията на хидравличните системи, като се противопостави на термично и химично разпадане, което влияе неблагоприятно върху смазочните характеристики на течността. Shell Tellus може да осигури по-добра надеждност и чистота на системата в сравнение с конкурентните продукти, като е постигнал отлични резултати в стандартния за индустрията тест за термична стабилност на хидравличните масла – ASTM D20703. Този метод за изпитване оценява термичната стабилност на хидравлично масло в присъствието на мед и стомана при 135 ° C.

Много от клиентите на Shell, които експлоатират машини за производство на пластмаси, са се възползвали от предимствата на преминаването към гамата Shell Tellus. Например производител на електрически уреди, базиран в провинция Дзянсу, Китай, който притежава 13 машини за производство на пластмаси, има проблеми, причинени от блокирани филтри. Техническият екип на Shell изследва и открива излишък от образуване на утайки, което означава, че окисидиращата стабилност и ефективността на филтриране на хидравличната течност на машината не са ефективни. Преминавайки към Shell Tellus S2 M 46, компанията вече не се сблъсква с блокирани филтри, а освен това успя да удължи значително интервала на източване на маслото от 8000 на 24 000 часа. В резултат на това тя отчита общи годишни спестявания от 126 1404 щатски долара.

Това подчертава как ефективни хидравлични течности, като тези от гамата на Shell Tellus, могат да осигурят надеждност на оборудването и чистота на системата, което от своя страна предпазва от тези „скрити убийци“, смекчаващи риска от повреда и свързаните с това разходи.

Scroll to Top