Най-добрите съвети за повишаване на ефективността на смазване при производство на пластмаси

При много процеси за производство на пластмаси, независимо дали се произвеждат големи брони за автомобили или малки DVD калъфи, основните приоритети са еднакви за всички: висококачествен краен продукт с възможно най-бърза скорост на цикъла. При често работещи машини, всяко непланирано спиране поради повреда на оборудването е скъпо и не ефективно за производителността.

Смазването е от жизненоважно значение за тези машини, особено при избора на хидравлична течност. Освен, че защитата на движещите се части помага за удължаване на живота на оборудването, тя също така предава механична мощност в цялата хидравлична система. Не всички технически ръководители обаче са наясно с критичната му роля в операциите. В проучване, проведено от Shell Lubricants, повече от половината от анкетираните не са имали ясно разбиране как забавянето или загубата на производство, наличността на оборудването или непредвиденият престой може да се повлияе на избора им на смазочни продукти.

Съвет 1.) Преразгледайте вашият избор на смазочните продукти

Днешните машини за производство на пластмасови продукти под налягане се сблъскват с все по-големи оперативни предизвикателства от по-трудната и по-продължителна работа. Най-ефективната поддръжка на вашето оборудване е от решаващо значение, но същевременно може да се наблюдават неоптимални показатели и дори могат да се появят повреди. Предизвикателства в тези приложения, включват: корозия, замърсяване, течове, износване и образуване на утайки, което може да доведе до проблеми, като блокирани хидравлични клапани, филтри и износени помпи.

За тези повреди често се обвинява оборудването, а не хидравличната течност. Въпреки това многобройните проучвания, проведени от производители на хидравлично оборудване и други организации в индустрията, показват, че от 50% до 70% откази на оборудването са свързани с „недостатъчно високото качество на хидравличната течност“.

Съвет 2.) Разберете кой смазочен продукт е най-подходящ за вашата хидравлична система.

Очаква се хидравличните системи да осигуряват върхови характеристики, докато работят при високи налягания, променливи температури и в тежки условия. Приоритизирането на смазването в рамките на балансирана стратегия за поддръжка ще помогне за намаляване на общите разходи, например чрез намалено време за стартиране, намалено потребление на енергия и оптимизирани времена на цикъл на производство. Бързото време за стартиране е важно, защото това означава, че машината за производство на пластмаса постига оптимални работни условия по-бързо.

Съвет 3.) Възползвайте се от услугите, свързани със смазочни продукти от вашия доставчик

За да подкрепят избора на подходящ смазочен продукт за посрещане на предизвикателствата на хидравличното оборудване, доставчиците на смазочни продукти, като Shell Lubricants предлагат допълнителни услуги, свързани с изборът смазочни продукти на клиентите.

За пълно обслужване, предлагащо инженерни и технически познания, клиентите могат да използват специално разработените приложения: Lube Advisors и Lube Analysts.

Услугата LubeAdvisor представлява приложение разработено от инженери и специалисти в областта на смазочните продукти, които ще извършат проучване  и оценка на инсталациите, като ще предложат индивидуални персонализирани съвети за смазване и експлоатация с цел подобряване на ефективността.

За да поддържат безпроблемно функциониране на оборудването и да избегнат разходи за поддръжка, предприятията за производство на пластмаси могат също да използват услугата за наблюдение на състоянието на маслото, Shell LubeAnalyst. Действайки, като система за ранно предупреждение, клиентите могат редовно да следят състоянието на своето оборудване и смазка.

Съвет 4.) Обучение и усъвършенстване на персонала

С избрания подходящ смазочен продукт, компаниите трябва да гарантират, че разполагат с правилните процеси и практики, за да увеличат максимално своите ползи. Това включва прилагане на правилна поддръжка на точките за смазване. Обучението на персонала по отношение на удължаване на интервалите на смяна е на маслото и правилното боравене и съхранение на продуктите в централната смазочна система е от решаващо значение за това. Отново специалистите от Shell Lubricants могат да помогнат, чрез цялостни програми за обучение. Например технически семинар, проведен от експерти, които предлагат практически познания и техники за най-добри практики.

Scroll to Top