Как да намалим общите разходи в Минната индустрия

Обикновено смазочните материали представляват около 5% от разходите за поддръжка. Нашият опит в производството и управлението на смазочни материали позволява на нашите клиенти да спестят до 30% от общия бюджет за поддръжка на бизнеса.

Има два процеса, които могат да ви помогнат да намалите общите разходи минната индустрия. Първият е да се използва най-подходящото решение за смазване за всеки тип оборудване; втория е да се прилага ефективно управление на смазочните материали.

Международно проучване на индустрията, направено от Shell Lubricants, показа, че 60% от минните компании разпознават, че ефективният избор или управление на смазочни материали може да помогне за намаляване на разходите. Въпреки това, по-малко от 10% от компаниите, участвали в проучването разбират, че потенциалните спестявания могат да бъдат шест пъти по-големи от очакваните средни такива.

В днешната минна среда намаляването на разходите е ключов фактор. Клиентите все повече разчитат на своето оборудване, при изпълнението на своите производствени планове. Машините увеличават своя експлоатационен период, с още по-тежки товари,при още по-трудни терени. Всичко това води до постигане на максимална производителност за бизнеса. В краткосрочен план, използването  на машината по-динамично може да повиши производителността, но в дългосрочен план въздействието върху живота на оборудването, междусменните сервизни интервали и  рискът от непредвидени сервизни спирания може да създаде реални проблеми за минните операции.

Експертите на Shell всекидневно разработват качествени, надеждни смазочни материали, както и системи за съхранение и управление с цел създаване на реални ефективни и спестовни решения за минните компании. Давайки възможност на вашето оборудване да работи в тежки условия без компромис по отношение на износване на компонентите на оборудването, клиентите могат да повишат своята ефективност в дълъг период от време, управлявайки своите разходи за поддръжка в оптималните граници и контрол.

Shell разполага с един от най-големите екипи от експерти за технически смазочни материали за минната индустрия. Този екип наброяващ 260 технически специалисти, подпомогнати от дистрибутори и партньори, всекидневно осигуряват на клиентите по света, богат набор от услуги и продукти. Техния опит произлиза от години работа в минната индустрия или компании свързани с производството на различни машини и оборудване. Нашите експерти често комбинират спецификата на минното оборудване и задълбочените познания по отношение на смазочните продукти. Това позволява смазочните продукти на Shell да осигурят на клиентите в минната индустрия максимална продуктивност на оборудването в съчетание с оптимизирането на общите разходи. Само в минната индустрия са позволили на клиенти по целия свят да спестят 43 милиона долара, чрез оптимизиране на смазочните продукти в периода между 2011 и 2015г.

Scroll to Top