Амбицията на Shell за енергиен бизнес с нулеви емисии

В борбата с изменението на климата акцентът все повече се поставя върху ограничаването на глобалното повишаване на температурата до 1,5 ° Целзий, амбиция която е подкрепена и от Shell.

За да може обществото да постигне бъдеще от 1,5 ° по Целзий, светът вероятно ще трябва да намали парникови газове в атмосферата – състояние, известно като нулеви емисии. Вероятно това ще се случи към 2060 г.

От Shell обаче сме си поставили амбицията това да стане до 2050 г. или по-рано .

Ще работим за това по три начина:

1.) Първо, като се стремим да намалим до нула всички емисии от производството на всички наши продукти най-късно до 2050 г.

Тази амбиция включва емисиите, създадени от нашите операции, както и тези, свързани с енергията, която консумираме. Те са известни, като емисии обхват едно и обхват две.

Но по-голямата част от емисиите, са такива на нашите клиенти, когато използват нашите продукти, известни като емисии обхват 3.

2.) Намаляване на нетния въглероден отпечатък на Shell

Ето защо втората стъпка на Shell към енергийния бизнес с нулеви емисии е да намали нетния въглероден отпечатък на нашите енергийни продукти.

За да постигне това Shell ще трябва да продава повече продукти с по-ниска въглеродна интензивност, като възобновяема енергия, биогорива и водород.

3.) Дългосрочна амбиция

Нашата дългосрочна амбиция е да намалим нетния въглероден отпечатък на енергийните продукти, които продаваме до 65% до 2050 г., вместо с 50%. Междинната, средносрочната амбиция на Shell е да я намали с 30% до 2035 г., вместо с 20%.

И все пак обществото ще продължи да се нуждае от някои енергийни продукти, които създават емисии в обозримо бъдеще. Така че, Shell ще продължи да продава такива енергийни продукти.

Но това не означава, че Shell не може да бъде енергиен бизнес с ненулеви емисии, защото нашите клиенти сами могат да предприемат действия по отношение на своето намаляване на емисиите.

Докато обществото се движи към бъдещето си с ниско съдържание на въглеродни емисии, нашите клиенти ще трябва да намалят емисиите, причинени от тяхното използване на енергия. Но това са същите емисии, които се отчитат, като такива от обхват 3 за Shell. Ето защо подобни действия на нашите клиенти могат да помогнат на Shell да се превърне в бизнес с ненулеви емисии.

Scroll to Top