Shell представя глобално портфолио от смазочни продукти с намален въглероден отпечатък

Shell обяви, че ще предлага на клиентите си смазочни продукти с намален въглероден отпечатък в редица продукти за леки автомобили, тежки дизелови двигатели и промишлени приложения. Shell има за цел да компенсира годишните емисии на повече от 200 милиона литра усъвършенствани синтетични смазочни материали, като очаква да компенсира около 700 000 тона въглероден диоксид еквивалент (CO2e)1 емисии годишно, което се равнява на извеждане на около 340 000 автомобила от пътя за една година.
„Shell си е поставила за цел да се превърне в енергиен бизнес с нулеви емисии до 2050 г., в крак с обществото и нашите клиенти “, каза Карлос Маурер, изпълнителен вицепрезидент на Global Commercial в Shell. „Знаем, че нашите клиенти търсят начини да намалят своя нетен въглероден отпечатък и като водещ световен доставчик на смазочни продукти, ние имаме важна роля. Ето защо имам удоволствието да обявя най-голямата въглеродно неутрална програма в производството на смазочни продукти и такава, която компенсира пълните емисии на жизнения цикъл на нашите продукти. От днес нашите потребители, търговски шофьори и индустриални клиенти вече могат да се радват на предимствата на подобрените характеристики на двигателя и по-добрата горивна ефективност с намален въглероден отпечатък. “
Това представлява ключов момент в многогодишната стратегия на Shell Lubricants да помогне на клиентите да управляват своите нужди за устойчивост и амбицията му да намали въглеродния интензитет на своите продукти чрез избягване, намаляване и компенсиране на емисиите. От 2016 г. Shell е намаля въглеродния интензитет в производството на смазочни материали с над 30%2 , а над 50% от електричеството, използвано в смесителните инсталации за смеси, сега идва от възобновяеми източници2. Shell също така намалява отпадъците от опаковки от смазочни продукти, като увеличава използването на рециклирани материали и търси по-устойчиви решения за опаковане в своите вериги за доставки.
Глобалното портфолио от смазочни продукти с намален въглероден отпечатък на Shell ще компенсира емисиите на CO2e от целия жизнен цикъл на тези продукти, включително суровините, опаковките, производството, дистрибуцията, използването на клиентите и края на живота на продукта.
От днес смазочни продукти с намален въглероден отпечатък на Shell ще се предлагат на ключови пазари в Европа, Азиатско-Тихоокеанския регион, Близкия изток и Северна Америка. Shell ще компенсира емисиите от комбинация от модерни синтетични смазочни материали на тези пазари, включително Helix за леки автомобили; Rimula за тежкотоварни дизелови двигатели, както и широка гама от премиум смазочни материали в индустрията, включително Shell Omala, „Shell Naturelle“ и продуктовата гама „Shell Gadus“.

1.Терминът „Carbon neutral“ означава, че Shell е участва в транзакция, при която количество еквивалент на въглероден диоксид, свързано с придобиването и предварителната обработка на суровини, производството на смазочни материали, опаковането, разпространението и последващото използване и третиране в края на живота от използваните материали във връзка с продуктите на Shell Lubricants, е отстранен от атмосферата чрез природен процес или емисии, спестени чрез избягване на влошаване на естествените екосистеми.
2.Вътрешен анализ на Shell.

Scroll to Top