Mаслo за направляващи на металорежещи машини Tonna S3 M

Mасла с високи експлоатационни характеристики за направляващи на металорежещи машини. Shell Tonna S3 са предназначени за смазване на плъзгащи паралели и направляващи на металорежещи машини. Shell Tonna S3 съдържат добавки, които повишават тяхната лепливост и протиовизносни характеристики, като по този начин предпазват от неравномерно (скокообразно) движение. Препоръчват се за прецизни металорежещи машини и бавно движещи се паралели, както и в машини, които имат комбинирана система за смазване.

Специално предназначени да се преодолее неравномерното (скокообразно) подаване, характерно при бавно движещи се паралели и маси. Така се
постига точното позициониране, точността на работата и гладкост на обработваната повърхност.
Shell Tonna S3 M e разработено в сътрудничество с производители на металообработващи машини, за да отговарят на изискванията на най-съвременните машини, използващи широк спектър от материали, използвани за направляващи. · Добро прилепване (адхезия) върху направляващите
Осигурява се много ефективно прилепване към плъзгащите се повърхности и устойчивост срещу отмиване от СОТ. Така се намалява консумацията на
масло и се създават равномерни работни условия на машината. Бързо отделяне на водоразтворимите смазочноохлаждащи течности
Бързо отделяне от водоразтворимите СОТ, позволява лесно отстраняване и отбиране.
Осигурява високи нива на защита от износване в направляващи, редуктори, лагерни и хидравлични компоненти на системите, като по този начин го прави особенно подходящ за машини, които имат комбинирана система за смазване на хидравликата и направляващите.

Спецификации: Fives Cincinnati P-50 (IS0 220), P-47 (ISO 68); ISO 11158 / ISO 6743-4 HG; ISO 12925-1 / ISO 6743-6 CKC; ISO 19378 / ISO 6743-13 GA и GB; DIN 51517-3 CLP; DIN 51502 CGLP масла за направляващи;

Вискозитети: 32, 68, 220

Scroll to Top