Mаслo за направляващи на металорежещи машини Tonna S2 M

Mасла за направляващи на металорежещи машини. Shell Tonna S2 M са предназначени за смазване на плъзгащи паралели на металорежещи машини, маси и подаващи механизми. Shell Tonna S2 съдържат добавки, които повишават тяхната лепливост и протиовизносни характеристики, като по този начин предпазват от неравномерно (скокообразно) движение. Особенно подходящо в случаи, когато съществува възможност от досег със смазочно- охлаждащи течности.

Напълно и бързо отделяне от водоразтворимите СОТ позволява лесно отстраняване и отбиране. Така се постига удължаване на живота на СОТ, подобряват се работните характеристики на режещите инструменти и се намаляват рисковете за здравето на оператора.
Добро прилепване (адхезия) върху направляващите Осигурява се много ефективно прилепване към плъзгащите се повърхности и устойчивост срещу
отмиване от СОТ. Така се намалява консумацията на масло и се създават равномерни работни условия на машината.
Добри фрикционни свойства
Проблема „скокообразно” подаване се преодолява и така се постига по-точно позициониране, гладкост и точност на обработваната повърхност.
Добри противоизносни характеристики Осигурява защита от износване в направляващи, редуктори, лагерни и хидравлични компоненти на
системите.

Предназначено за широк спектър от материали, използвани за направляващи, включително чугун и синтетични материали.
Shell Tonna S2 M може да се използва и в хидравлични и редукторни системи, въпреки че за такива комплексни приложения е по-подходящо да се използва Tonna S3 М. За хоризонтални направляващи се препоръчват маслата Shell Tonna S2 М 32 или 68. За вертикални
направляващи се препоръчва маслото Shell Tonna S2 M 220.

Спецификации: Cincinnati Machine P-50 (ISO 220), P-47 (ISO 68), P-53 (ISO 32); ISO 19378 / ISO 6743-13 GA и GB DIN CGLP

Вискозитети: 68, 220

Scroll to Top