Хидравличнo маслo Tellus S4 VX

Хидравлична течност със специално приложение
Shell Tellus S4 VX е усъвършенствана хидравлична течност, разработенa по технология, позволяваща приложение при изключително ниски температури на околната среда, каквито са температурите в арктическите зони

Много високият вискозитетен индекс (VI) на Shell Tellus S4 VX гарантира, че хидравличната течност тече при температури, при които конвенционалните хидравлични течности ще станат твърде гъсти, за да позволят работа на оборудването. Това позволява безопасно
пускане на оборудването при много ниски температури, без или с минимално подгряване на системата. Това по-ефективна работа на хидравличната система, което от своя страна помага на потребителите да получат повисока производителност от своите машини.

Shell Tellus S4 VX съдържа внимателно подбрани безпепелни (без цинкови) противоизносващи добавки, защитаващи компонентите на хидравличната система от износване.

Shell Tellus S4 VX отговаря на изискванията на ISO4406, клас 21/19/16.Съгласно спецификация DIN 51524 маслото е изложено на различни влияния при транспортиране и съхранение, което може да повлияе на нивото на чистота. Shell Tellus S4 VX е създадено за употреба във всички
видове хидравлични системи, при които работната температура не превишава 750C. Shell Tellus S4 VX е специално проектиран за системи,
които се привеждат в работен режим при екстремно ниски температури, без или с минимално предварително подгряване.
Бележка: препоръчително е да се консултирате с производителя на оборудването, за да се определи дали вискозитетните характеристики на Shell Tellus S4 VX за подходящи за приложение във вашето оборудване.

Спецификации: Komatsu Mining (Експлоатация при хладни и арктически)

Вискозитети: 32

Scroll to Top