Хидравличнo маслo Tellus S4 ME

Усъвършенствана синтетична хидравлична течност. Shell Tellus S4 ME e предназначенo да помогнe на потребителите да подобрят енергийната ефективност на своите хидравлични системи, без да прави компромис със защитата или процедурите по поддръжка и работа на съоръженията. Установено е понижено енергийно потребление в сектори, като леене на пластмаси под налягане, метални преси и минни транспортьори. Shell Tellus S4 ME допринася за удължаване на живота на оборудването и намаляване на експлоатационните разходи, посредством отлична защита от износване и дълъг живот на маслото.

Специално разработената формула в Shell Tellus S4 ME, постигната с помощта на усъвършенствана система за моделиране, подобрява енергийната
ефективност на хидравлични системи, посредством баланс между поток, триене и предаване на мощност. Изследванията показват със средно 1-4% (1)
подобрения на енергийната ефективност в такива приложения.

(1) Средна оценка на Shell и крайния потребител.
Реалната икономия на енергия може да варира в зависимост от приложението, използваното масло, операционните условия, състоянието на оборудването, условията на работа и интензивността на използване. ·
Shell Tellus S4 предлага изключителна производителност във всички аспекти, свързани с работата на хидравлична течност, като износоустойчивост в хидравличната помпа и устойчивост от разлагане при контакт с вода или други замърсители. Shell Tellus S4 предлага възможност да се разширят
значително интервалите на смяна на маслото, което помага за намаляване на общите разходи по поддръжка. Илюстрация е индустриалният стандарт за окисление на турбинно масло (TOST), където Shell Tellus S4 надвишава наксималната продължителност
на теста и издържа над 10 000 часа.

В допълнение към покриване на индустриалния стандарт и изискванията на производителите на OEM. Shell Tellus S4 постига високо ниво на допълнителна защита.
Например с Shell Tellus S4 ME показва до 68% по-малко износване в трудните тестове с помпи Viskers V104C, където заложената норма от 50 мг издържа/отпада e възприетa от много ОЕМ, като Cincinnati Machine (Pspecification), Bosch-Rexroth (RD 90220-1) и Eaton (Vickers).

Спецификации: Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2); Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68); Eaton Vickers (Брошура 694); BoschRexroth; Arburg (шприц приложения); ASTM D6158 HM; ISO 11158 HM; DIN 51524 част 2, HLP; Swedish Standard SS 15 54 34 AM; AFNOR NF-E 48-60; Krauss Maffei; ·

Вискозитети: 46

Scroll to Top