Хидравличнo маслo Tellus S3 V

Висок клас индустриално хидравличнo маслo без съдържание на цинк за широк температурен диапазон. Shell Tellus S3 V е високоефективно масло, което използва противоизносни добавки по изключително безпепелна технология и вискозитетни подобрители, устойчиви на високи товари и деформации. Маслото обезпечава отличен контрол на вискозитета и защита при тежки маханични, термични и химични натоварвания в целия диапазон от работни температури. Oсигурява изключителна защита и производителност в повечето мобилни и стационарни хидравлики, експлоатирани в широки граници от околни или работни температури.

Shell Tellus S3 V допринася за повишаване на интервалите на обслужване и намалява времето на престой на машините следствие на:
– висока окислителна стабилност от минимум 5000 часа, показана при стандартния тест за устойчивост на окисление ASTM D 943 TOST, при който маслото се нагрява до 950C в присъствието на вода, кислород, меден и железен катализатор.

– отлична устойчивост срещу разлагане в присъствие на вода и високи температури.

– най-добър за своя клас контрол на вискозитета и стабилност при механични натоварвания.
Тези му характеристики допринасят за удължаване експлоатационния интервал и безкомпромисна защита, дори и в условия на тежко натоварване и широк диапазон от работни температури

Усъвършенстваната технологиа на безпепелните противоизносни добавки (без съдържание на Zn) осигурява защита в широк спектър от работни условия, от леки до много тежко натоварени режими на работа. Много високият вискозитетен индекс на Shell Tellus S3 V, в комбинация с изключителната механична стабилност, гарантира наличие на маслен филм между силно натоварените повърхности в хидравличната система.
Тази защита се поддържа дори и при висока температура и високо натоварване.

Shell Tellus S3 V е с клас на чистота по ISO 4406 от 21/19/16 или с по-висок клас, в зависимост от запълващите линии в завода, както изисква стандарт
DIN 51524. Да се има предвид, че маслото се излага на различни влияния при транспорт и съхранение, което може да окаже ефект върху класа му на чистота. Тези му характеристики, на Shell Tellus S3 V, водят до удължаване живота на филтъра и позволяват постигане на по-финна филтрация за допълнителна защита.

Спецификации: Denison Hydraulics (HF-0, HF-1 and HF-2); Eaton Vickers (Брошура 694); Fives Cincinnati P-70; Bosch Rexroth (минерални хидравлични масла за аксиално бутални помпи RE 90220-01/09.09); ISO 11158 (HV течности); DIN 51524-3 (HVLP течности); ASTM 6158 (HV минерални масла); SS 15 54 34 AV (ISO VG 46 и 68); SS 15 54 34 AM (ISO VG 32)

Вискозитети: 46

Scroll to Top