Хидравличнo маслo Tellus S3 M

Висок клас хидравлични масла без съдържание на цинк. Shell Tellus S3 M са разработени на базата на усъвършенствана технология без съдържание на цинк. Притежават изключителни качества за работа в тежконатоварени хидравлични системи. Високата им стабилност срещу термични и механични натоварвания поддържа системата чиста срещу образуване на отложения и запава нейната ефективност.

Shell Tellus S3 M допринася за повишаване на интервалите на обслужване и намалява времето на престой на машините следствие на:
– висока окислителна стабилност от минимум 5000 часа, показана при стандартния тест за устойчивост на окисление ASTM D 943 TOST, при който маслото се нагрява до 950C в присъствието на вода, кислород, меден и железен катализатор.
– отлична устойчивост срещу разлагане в присъствие на вода и високи температури.
Тези му характеристики допринасят за удължаване експлоатационния интервал и безкомпромисна защита, дори и в условия на тежко натоварване и високи работни температури.

Комбинацията от по-висока чистота, превъзходна филтрираща способност, бързо отделяне на водата, въздух и подобрени противопенни характеристики –всички те спомагат за поддържане и подобряване на ефективността на хидравличната система.

Shell Tellus S3 M са ефективни дори, когато флуидът е замърсен с вода. Shell Tellus S3 M е с клас на чистота по ISO 4406 от
21/19/16 или с по-висок клас, в зависимост от запълващите линии в завода, както изисква стандарт DIN 51524. Да се има предвид, че маслото се излага на различни влияния при транспорт и съхранение, което може да окаже ефект върху класа му на чистота.

Спецификации: Denison Hydraulics (HF-0, HF-1 nd HF-2); Eaton Vickers (Брошура 694); Fives Cincinnati P-68 (ISO 32); ISO 11158 HM; DIN 51524-2 HLP; ASTM  6158 (HM минерални масла); SS 15 54 34 M

Вискозитети: 32, 46, 68, 100

Scroll to Top