Хидравличнo маслo Shell Tellus S2 V 32

Хидравлични масла за индустрията с широк температурен обхват на приложение.

Shell Tellus S2 V е високоефективна хидравлична течност, в която се използва патентована от Shell технология за отличен контрол на вискозитета в широк температурен интервал и подлагане на много тежки механични натоварвания. Осигуряват превъзходна защита и работа в мобилните и индустриални хидравлични системи в широк диапазон от работни и околни температури.

Shell Tellus S2 V спомага да се увеличи междуинтервалното обслужване, следствие повишената му устойчивост към термично и химично разлагане. Така се намалява образуването на отложения и се осигурява по-добра надеждност и чистота на системата. Илюстрация е индустриалният стандарт ASTM D 943 за окисление на турбинни масла (TOST), където показва изключително висока окислителна стабилност. Shell Tellus S2 V e стабилен в присъствие на влага, което спомага за дълготрайност на флуида, ограничава корозионните процеси и образуване на ръжда в мокра и влажна работна среда.
Високата механична стабилност на вискозитетния модификатор, запазва характеристиките на маслото през целия експлоатационен период.

Уникалният пакет от добавки в Shell Tellus S2 V, в комбинация с по-високия клас на чистота (максимум 21/19/16 или с по-висока чистота, съгласно ISO 4406 се влияе от запълващите линии в завода. Както се отбелязва в DIN 51524, маслото се излага на различни влияния при транспорт и съхранение, което може да окаже ефект върху класа на чистота.) спомага да се ограничи въздействието на замърсителите върху запушване на филтъра. Това допринася за удължаване на използване на филтъра и използване на по-финна филтрация за допълнителна защита на оборудването.
Shell Tellus S2 V e формулирано да сигурява бързо отделяне на въздуха, без прекомерно пенообразуване. Бързото отделяне на въздуха намалява риска откавитация и забавя процеса на окисление, поддържайки маслото и системата в добро състояние.

Scroll to Top