Хидравличнo маслo Shell Tellus S2 M 32

Индустриална хидравлична течност.

Shell Tellus S2 M е хидравлично масло с високи експлоатационни характеристики. Произвежда се по уникална патентована технология на Shell, която осигурява изключителна защита и производителност в повечето промишлени и мобилни инсталации. Висока му устойчивост срещу термични и механични натоварвания предотвратява образуването на отложения, които могат да намалят ефективността на хидравличната система.

Shell Tellus S2 M спомага да се увеличи междуинтервалното обслужване, следствие на повишена устойчивост към термично и химично разлагане. Така се намалява образуването на отложения и се осигурява по-добра надеждност и чистота на системата. Илюстрация е индустриалният стандарт ASTM D 943 за окисление на турбинни масла (TOST), където показва изключително висока окислителна стабилност. Shell Tellus S2 M e стабилен в присъствие на влага, което спомага за дълготрайност на флуида, ограничава корозионните процеси и образуване на ръжда в мокра и влажна работна среда.

Уникалният пакет от добавки към Shell Tellus S2 M, в комбинация с по-високия клас на чистота (ISO 4406 21/19/16 или с по-висок клас, в зависимост от запълващите линии в завода, както изисква DIN 51524. Да се има предвид, че маслото се излага на различни влияния при транспорт и съхранение, което може да окаже ефект върху класа му на чистота) спомага да се ограничи въздействието на замърсителите върху запушване на филтъра. Това допринася за удължаване живота на филтъра при използване на по-финна филтрация за допълнителна защита на оборудването. Shell Tellus S2 M е с формулировка за бързо отделяне на въздуха, без прекомерно пенообразуване. Бързото отделяне на въздуха намалява риска от кавитация и забавя процеса на окисление, поддържайки маслото и системата в добро състояние.

Scroll to Top