Трансмисионно масло Shell Spirax S6 TXME

Високоeфективни течности за тракторни трансмисии на синтетична основа, SAE 10W-30
Spirax S6 TXME е най-нова технология масло тип “универсални течности за тракторни трансмиии” (UTTO), предназначено да осигури най- надеждно смазване в трансмисии, хидравлични системи, маслопотопени спирачки и други спомагателни системи, инсталирани на селскостопански трактори и друга непътна техника. Spirax S6 TXME e произведено от синтетични базови масла Shell XHVI и последна технология добавки, особенно подходящо при комбинация от тежки експлоатационни условия и високи температури.

Надеждно подтискане шума на спирачките – За тази цел в Shell Spirax S6 TXME се използват добавки от ново поколение. Така се постига комфорт за
оператора чрез плавно превключване на предавките и гладка и безшумна работа на маслените спирачки. Доказаните приемущества на тази технология се изразяват в забележимо подобрение в широка гама от мобилни съоръжения от трактори до колесни товарачи
Безкомпромисна защита на техниката Съществено подобрява противоизносните и противозадирни характеристики, което в съчетание с отлична филтруямост осигурява защита на критично важни компоненти в трансмисии и хидравлика. Spirax S6 TXME способства за повишение на живота на
оборудването, производителността и надежността, като се намаляват разходите за обслужване и престой. Много добра окислителна и термична стабилност Shell Spirax S6 TXME е комбинация от синтетични базови масла Shell XHVI и усъвършенствани антиокислителни/антикорозионни добавки, това спомага за устойчивост срещу окисление, следствие на което се постигат чисти метални повърхности. В условия на постоянно високи работни температури, Spirax S6 TXME обезпечава по-дълъг смазочен период от минералните конвенционални масла.

API GL-4; Ford M2C-134D; New Holland  FNHA-2-C.201.00; AGCO 821 XL; John Deere  JDM-J20C; Massey Ferguson  CMS M 1135, M 1141, M 1143, M1145; Volvo WB 101, 97303:018; ZF TE-ML  03E, 05F, 17E, 21F; Caterpillar  TO-2

Scroll to Top