Трансмисионно масло Shell Spirax S6 ATF A295

Синтетичен удължен изтичащ тежкотоварен флуид за автоматична трансмисия
Shell Spirax S6 ATF A295 Oil е напълно синтетична, тежкотоварна течност за автоматична трансмисия, която е специално
проектирана и одобрена за използване в трансмисии, изискващи Allison TES-295 течности. Spirax S6 ATF A295 еодобрена за удължени интервали на обслужване и остава стабилен дори при тежки експлоатационни условия.

Allison TES-295 AN-121008, TES-468 AN-121008, MB 236.91, Caterpillar AT-1, MAN 339 Z3, Voith DIWA transmissions, Dexron-III приложения

 

Scroll to Top