Трансмисионно масло Shell Spirax S4 CX 50

Високоeфективно масло за трансмисии и крайни предавки
Shell Spirax S4 CX 50 e разаботено да осигури безаварийна работа, максимална надежност и продължителна експлоатация на съоръженията. Shell Spirax S4 CX 50 отговаря на високите изисквания на съвременните трансмисии, крайни предавки и маслопотопени спирачки, предназначени за тежко натоварени извънпътни строителни машини.

Висока устойчивост и надежни фрикционни характеристики при използване с подобрени метални и неметални материали, прилагани в  съвременните системи. Минимално преплъзване в съединителя, плавно и безшумно действие по отделяне на фрикционните дискове и безаварийна работа на трансмисията.
Износоустойчивост · Стабилният вискозитет на клас SAE 50, поради отсъствието на подобрители на вискозитетния индекс (VІ) и други сгъстители, осигурява най-добрата защита на тежконатоварените компоненти на системите.

Нискотемпературни характеристики · Shell Spirax S4 CX 50 e формулиранo така, че да посрещнe изискванията за нискък вискозитет и добра
течливост при ниски температури и осигури подобрена защита при стартиране на системите. Оптимална механична работоспособност и
продължителен живот на маслото
Осигуряват широк обхват на защита на найчувствителните елементи като бронзови триещи се дискове в предавателни трансмисии и крайни предавки.
Устойчивост на окисляване · Съдържа инхибитори за да се контролира окислението и образуването на отлагания и замъсявания. Защитава
срещу корозия както черни, така и цветни метали. Подтиска пенообразуването.

Caterpillar Tractor TO-4, Komatsu KES 07.868.1, Allison C-4

Scroll to Top