Трансмисионно масло Shell Spirax S3 AS 80W-140

Висококачествено хипоидно масло за Scania от ниво GL-5
Shell Spirax S3 AS 80W-140 е смазочно масло за хипоидни предавки, подложени на високи екстремни натоварвания. Използването на високоефективни добавки и селектирани базови масла позволяват удължен срок за смяна в някаи приложения. Spirax S3 AS 80W-140 може да се използва в несинхронинизирани тежконатоварени скоростни кутии и някой синхронизирани скоростни кутии, където се допуска използването на масла от ниво API GL-5 или MT-1.

Специално подбраните добавки придават много добри свойства против износване, устойчивост на окисляване и против образуване на ръжда.
Shell Spirax S3 AS 80W-140 превишава изискванията за антиокислителна стабилноста на най-новите класификации на API за трансмисионни масла.
· Повишена устойчивост на разрушаване

· Подобрена филтруемост
Shell Spirax S3 AS 80W-140 e специално разработено за двигателни мастове, снабдени с филтриращи системи. Специално подбраните добавки към маслото осигуряват оптимална филтруваща способност през целия интервал до смяна на маслото.

Shell Spirax S3 AS 80W-140 е приложимо за повечето съвременни хипоидни предавки и осигурява възможност за удължен срок на смяна на маслото за
специфични приложения.

API GL-5 MT-1, ZF Te-ML 05A-12Е-16C-21А, Scania STO 1:0, RVI препоръчва се за най-новите двигателни мостове (P 1370)  

Scroll to Top