ShellADBLUE

AdBlUE® ОТГОВАРЯ НА ISO 22241-1

Вредните емисии се намаляват до 80%. Shell AdBlue® 1,5L е с уникална система за дозиране, която предотвратява разливите. Добавката отговаря на всички изисквания на нормата ISO 22241-4. Опаковката е снабдена с предпазно фолио и капачка, която не позволява случайно отваряне от деца, както и със start/stop бутон за осигуряване на прецизно дозиране. Продуктът е наличен в опаковки от 4,7L, 10L and 20L с фуния, позволяваща удобно и прецизно наливане в резервоара.

Scroll to Top