Смазочно масло за хладилни компресори Refrigeration Oil S4 FR-V

Усъвършенствано синтетично смазочно масло за хладилни компресори
Shell Refrigeration oil FR-V е синтетично хладилно масло на база алкилбензенови въглеводороди. С него се постига универсално решение спрямо изискванията към качеството за масло от повечето хладилни компресори и е съвместимо с всички стандартни хладилни агенти, с изключение на тези на основа HFC.

Shell Refrigeration oil S4 FR-V притежава висока разтваряща способност и поддържа хладилния агент чист и ефективен.
Shell Refrigeration oil S4 FR-V притежава отлична високотемпературна и окислителна стабилност и осигурява удължен експлоатационен интервал, дори и при високи температури на излъчване от компресора. Формулирано е да осигури отличен контрол спрямо образуване на замърсявания и отложения, в сравнение с аналогичните масла от минерален произход като по този начин се постига удължаване на интервала на смяна.

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V е предназначено за употреба с най-често срещаните хладилни агенти: Амонячни системи (R717) – постигат се отлични
експлоатационни характеристики, дори при високи разтоварващи температури или до, и по-ниски температури на изпарение от -330C.
Системи с въглероден диоксид (R744). Системи с халогенирани въглероди (R21 и R22).
Shell Refrigeration oil S4 FR-V е съвместимо с всички уплътнителни материали, използвани при минералните
масла. ·
Shell Refrigeration oil S4 FR-V е напълно съвместимо с масла от минерален, алкилбензенов и POA произход.

Спецификации: DIN 51503 KAA и KС

Вискозитети: 68

Scroll to Top