Смазочно масло за хладилни компресори Refrigeration Oil S2 FR-A

Смазочно масло за хладилни компресори
Shell Refrigeration Oil S2 FR-A е компресорно масло с ниска смесимост при контакт с амоняк, използван като охлаждащ агент в хладилни компресори. Комбинацията от специално рафинирани парафинови базови масла и селектирани добавки свеждат до минимум образуването на отложения в системата и удължава експлоатационния й период.

Shell Refrigeration oil S2 FR-A e оптимизирано за използване в системи, където се изисква бързо отделяне на маслото. Целта е да се ограничи преноса
на масло и така да се избегне сгъстяването му в компресора и намали отлагането му по вътрешната топлообменна повърхност.
Удължен експлоатационен интервал ·
Shell Refrigeration oil S2 FR-А притежава отлична високо температурна и окислителна стабилност и осигурява удължено сервизно обслужване, дори и при високи температури на излъчване от компресора. Формулирано е да осигури отличен контрол спрямо образуване на замърсявания и отложения, в сравнение с аналогичните масла от минерален произход, като по този начин се постига удължаване на интервала на смяна

Shell Refrigeration Oil S2 FR-А се препоръчва за употреба в хладилни системи, които използват хладилен агент амоняк (R717) – постигат се отлични експлоатационни характеристики, дори при високи разтоварващи температури или температури на изпарение до -30°C. Подходящо е за системи, използващи като хладилен агент различни въглеводороди, например пропан (Р290) Shell Refrigeration oil S2 FR-A НЕ се препоръчва в
системи със следните CFC, HCFC и HFC хладилни агенти, като R12, R22 и R134а.

Спецификации: DIN 51503 KAA и KE

Вискозитети: 46, 68

Scroll to Top