Редукторно масло Shell Omala S4 WE

Усъвършенствано синтетично масло за индустриални редуктори. Shell Omala S4 WE е високоефективно напълно синтетично масло за червячни предавки, подложени на тежки експлоатационни условия. Специално подбрани полиалкиленгликолови базови масла и добавки осигуряват отлично смазване при най-тежки работни условия, допринасят за намаляване на енергийните разходи, увеличават експлоатационния период и устойчивостта срещу микропитинг.

Shell Omala S4 WE притежава много висока окислителна и термична стабилност, което спомага да се удължи експлоатационният период и запази
системата чиста от формиране на вредни продукти от окисление, когато системата оперира при високи работни температури.
Shell Omala S4 WE има потенциал за значително увеличаване на междусервизните интервали, в сравнение с конвенционалните редукторни масла.
· Повишена противоизносна защита Shell Omala S4 WE притежава отлична товароносеща способност и устойчивост срещу микропитинг, което
спомага за дълъг живот на компонентите, дори и в условия на шокови натоварвания. Тези характеристики допринасят за удължаване живота на оборудването, в сравнение с маслата на минерална основа.
Shell Omala S4 WE допринася за икономисване на енергия и понижаване на експлоатационните температури в червячните редуктори. Резултатите в
стендови изпитания показват повишаване на работна ефективност до 15% в сравнение с минерални те масла и до 11% в сравнение със синтетични масла. Тези резултати се потвърждават и от направените полеви тестове, проведени от ОЕМ производители.

Спецификации: DIN 51517-3 (CLP); Пълно одобрение от Bonfiglioli

Вискозитети: 220, 320

Scroll to Top