Универсална грес Gadus S1 V220

Унивесална индустриална грес за високи натоварвания

Добра защита срещу износване, благодарение добрите характеристики на противозадирните добавки
Добра механична стабилност – Запазва своята консистенция и ограничава изтичането.
Отлична устойчивост при условия на измиване с вода
Защитава лагерите срещу корозия.

Shell Gadus S1 V220 2 не представлява някаква значителна заплаха за здравето и безопасността при правилна употреба съгласно препоръчаните приложения и поддържане добри норми на промишлена и лична хигиена. Да се избягва контакт с кожата. Носете непромокаеми ръкавици при боравене с продукта. При контакт с кожата измийте веднага със сапун и вода.

Пенетрации: 2

Scroll to Top