Масло за компресори Corena S4 P

Shell Corena S4 P е високотехнологично синтетично масло за въздушни компресори, включващо базови флуиди на синтетичен естер и система от високоефективни добавки. Създадено да осигури найвисокоефективно смазване на бутални компресори, работещи под високо налягане и температури над 2200C.

Shell Corena S4 P е предназначено да осигури безопасно, надеждно и ефективно смазване за удължен експлоатационен период, когато минералните
компресорни масла са неприложими. С ниска тенденция за образуване на утайки, Shell Corena S4 P помага да се осигури висока производителност на компресора за дълъг период, намалява разходите за поддръжка и непланувани спирания. Shell Corena S4 P може да удължи нормалния период
на поддръжка на вентила от типичните 1000 часа работа с конвенционални минерални масла, до 2000- 4000 часа, в зависимост от работните условия.

Shell Corena S4 P изключително ефективно защитава всички вътрешни метални повърхнини от корозия и износване и удължава живота на критичните части (лагери и зъбни колела).

Shell Corena S4 P помага да се предотврати образуването на въглеродни отлагания и лак върху клапаните и буталата при високи работни температури
и налягания. Те могат да причинят сериозни щети, да намалят ефективността на компресора и да увеличат разходите за поддръжка. В допълнение, Shell Corena S4 P притежава отлични характеристики за отделяне на водата, защита от корозия и улеснено дрениране на конденза.

Спецификации: DIN 51506 VDL ISO/DP 6521-L-DAB – medium duty; ISO 6743-3:2003 DAB – Severe duty; EN 12021

Вискозитети: 100

Scroll to Top