Масло за компресори Corena S3 R

„Премиум“ клас масло за ротационни въздушни компресори. Shell Corena S3 R e компресорно масло клас „премиум“, разработено за ефективно смазване на ротационни пластинкови и винтови въздушни компресори. Усъвършенстван пакет добавки осигурява отлична защита и ефективна работа при компресори, работещи при температура на  нагнетяване до 100оC, налягане до 20 бара и работен интервал на маслото до 6000 часа.

Shell Corena S3 R позволява да се удължи интервалът на смяна до 6000 часа (където се предписва от производителя), дори когато се работи при постоянна максимална температура на нагнетяване от около 1000C.
Формулирано да:
Предотвратява образуването на коксови отлагания в каналите на подвижните пластини, което осигурява тяхното свободно движение.
Устойчивост от образуване на нагар по въртящите се компоненти на винтовите компресори.
Устойчивостта му срещу термично разлагане и образуване на отложения поддържа вътрешните повърхнини чисти, особено в сепаратора масло/въздух, респ. маслоуловител.
Точният интервал на смяна ще зависи от качеството на входящия въздух, работния цикъл и околна температура. При топъл и влажен климат, какъвто е в Азия и тихоокеанския регион се препоръчва експлоатационния период да се намали (консултация с ОЕМ)

Отделянето на въздуха и предотврятяване образуването на пяна са критично важни характеристики при компресорните масла за гарантиране на надеждно стартиране и продължително подаване на сгъстен въздух. Shell Corena S3 R осигурява бързо изпускане на въздух без излишно разпенване и осигурява безпроблемна работа дори в циклични режими. В допълнение Shell Corena S3 R е с много добри деемулгиращи характеристики, за да се гарантира непрекъсната ефективна експлоатация на компресора, дори в присъствието на вода.

Спецификации: ISO 6743-3A-DAJ

Вискозитети: 46, 68

Scroll to Top