Масло за компресори Corena S2 P

Mасло за бутални въздушни компресори. Shell Corena S2 P е първокласно масло за бутални въздушни компресори. Предназначено за всички промишлени бутални компресори, работещи при температури на изпускания въздух до 220oC при високо налягане.

Shell Corena S2 P дава възможност да се удължат интервалите между отделните ремонти на клапаните и буталата. Компресорите могат да работят без
прекъсване за много по-дълги периоди при запазване на високоефективни работни показатели.Удължения интервал е свързан с устойчивостта на
маслото спрямо образуване на отлагания от нагар и  втвърдени образувания върху клапаните и буталните чела при високи работни температури и налягане.
Shell Corena S2 P ефективно защищава всички метални повърхности от корозия. Защищава от износване всички чувствителни машинни части, напр. зъбни предавки, винтове, лагери и бутала.
Shell Corena S2 P е устойчива спрямо образуване на отлагания от нагар и втвърдени образувания върху клапаните и буталните чела при високи работни температури и налягане. Такива отлагания могат да причинят сериозни повреди, по-нисък к.п.д на компресора и повишени разходи по поддръжка.
Допълнително Shell Corena S2 P има много добра способност за сепарация от вода, което позволява водата да бъде източена от циркулационната система. Така се предотвратява ускорената корозия и понижаването на мазилната способност.

Спецификации: DIN 51506 VBL; ISO 6743-3A-: DAA Нормални условия на работа

Вискозитети: 68, 100, 150

Scroll to Top