Синтетична биоразложима хидравлична течност Shell Naturelle HF-E68

Синтетична биоразградима и трудно запалима хидравлична течност
Shell Naturelle Fluid HF-E е усъвършенствана биоразградима и труднозапалима хидравлична течност тип HDFU, предназначена за използване в силови трансмисии и хидравлични системи. Маслото лесно се разгражда и е с ниска екотоксичност, което го прави особено подходящо за райони с повишено изискване към екологичната безопасност. Състои се от синтетични естери и безпепелни добавки, с което се постига
отличен баланс между смазване и съвместимост с околната среда.

Усъвършенстваната технологиа на безпепелните противоизносни добавки (без съдържание на Zn) осигурява защита в широк спектър от работни условия, от леки до много тежко натоварени режими на работа. Илюстрация е отличното поведение и защита в този изключително критичен тест за изпитване на хидравлични масла в крилна помпа Vickers 35VQ25 и бутална помпа Komatsu HPV35+35.
Отличните вискозитетно-температурни характеристики, минимизират варирането на вискозитета от температурата в процеса на работа, което позволява използване през цялата година. Комбинацията от повисока чистота, превъзходна филтрираща способност,
бързо отделяне на водата, въздух и подобрени противопенни характеристики – всички те спомагат за поддържане и подобряване на ефективността на хидравличната система. Shell Naturelle Fluid HF-E се филтрира лесно , дори и когато е замърсено с вода. екотоксичност
Shell Naturelle HF-E съдържа над 80% биокомпоненти (по ASTM D6866) и постига над 60% биоразложимост след 28 дни, на основа измерен въглероден диоксид с тест OECD 301 B. Shell Naturelle Fluid HF-E не се класифицира, като „вредно“ спрямо бактерии, водорасли, сладководни, морски мекотели и риби при изпитания като водо-маслена фракция по метод (WAF), съгласно критериите и тестове на OECD и EPA

Shell Naturelle Fluid HF-E притежава отлични противоизносни характеристики и висок индекс на вискозитета (VI), което го прави подходящо за ползване в системи, за които са предписани минерални масла по ISO 11158 клас (НМ/HV) и HLP/HLPV по DIN 51524, част 2 и 3, където обемната температура на течността не надвишава 900C.

Shell Naturelle Fluid HF-E е екологично съвместимо с околната среда хидравлична течност (ISO 15380 HEES) с ограничен вреден ефект върху водата и почвата (Екомаркировка на Европейски съюз). В случай на разлив, Shell Naturelle Fluid HF-E ще окаже ограничен ефект върху околната среда, в сравнение с конвенционалните минерални хидравлични масла. Отговаря на критериите на американската агенция за опазване на околната среда (ЕРА) от юли 2013 и VGP – за използване в морски приложения.

Scroll to Top