Синтетична биоразложима хидравлична течност Shell Naturelle HF-E32

Синтетична биоразложима хидравлична течност

Shell Naturelle Fluid HF-E е усъвършенствана хидравлична течност , предназначена за използване в
силови трансмисии и хидравлични системи. Маслото лесно се разгражда и е с ниска екотоксичност, което
го прави особено подходящо за райони с повишено изискване към екологичната безопасност. Състои се
от синтетични естери и безпепелни добавки, с което се постига отличен баланс между смазване и
съвместимост с околната среда.

Усъвършенстваната технологиа на безпепелните противоизносни добавки (без съдържание на Zn) осигурява защита в широк спектър от работни условия, от леки до много тежко натоварени режими на работа. Илюстрация е отличното поведение и защита в този
изключително критичен тест за изпитване на хидравлични масла в крилна помпа Vickers 35VQ25 и бутална помпа Komatsu HPV35+35.
Комбинацията от по-висока чистота, превъзходна филтрираща способност, бързо отделяне на водата, въздух и подобрени противопенни характеристики всички те спомагат за поддържане и подобряване на ефективността на хидравличната система.
Способността на Shell Naturelle Fluid HF-E към филтриране се запазва, дори и когато е замърсено с вода.
Shell Naturelle HF-E постига над 60% биоразложимост след 28 дни, на основа измерен въглероден диоксид с тест OECD 301 B.
Shell Naturelle Fluid HF-E не се класифицира, като „вредно“ спрямо бактерии, водорасли, сладководни, морски мекотели и риби спрямо изискванията, заложени в OECD и EPA.

Хидростатични и хидродинамични трансмисионни системи в пряк контакт с околната среда, подложени на резки промени в околната температура.
Естествено високите вискозитетен индекс и механичната стабилност на Shell Naturelle Fluid HF-E, го правят много ефектиwen при ниски температури и пълно натоварване, последвана от работа при тежък режим.
Shell Naturelle Fluid HF-E притежава отлични противоизносни характеристики и висок индекс на вискозитета (VI), което го прави подходящо за ползване в системи, за които са предписани минерални масла по ISO 11158 клас (НМ/HV) и HLP/HLPV по DIN 51524, част 2 и 3, където обемната температура на течността не надвишава 900C

Shell Naturelle Fluid HF-E е екологично съвместимо с околната среда хидравлична течност (ISO 15380 HEES) с ограничен вреден ефект върху водата и почвата (Екомаркировка на Европейски съюз). В случай на разлив, Shell Naturelle Fluid HF-E ще окаже ограничен ефект върху околната среда, в сравнение с конвенционалните минерални хидравлични масла, което го прави особено подходящо за използване в екологично чувствителни райони.

Scroll to Top