Масло за газови двигатели Mysella S5 S 40

Нископепелно масло за газови двигатели с дълъг срок на експлоатация
Shell Mysella S5 S е първокласно масло, предназначено за използване в двигатели, за които се изисква използване на нископепелни масла за кисели газове – био, блатен и канализационен. Shell Mysella S5 S e специално разработено да обезпечи дългите интервали на смазване в двигателите за
био, блатен и природен газ. Shell Mysella S5 S е с оптимизирана формула, която го прави устойчиво на корозивното и окислително действие на сярната и халогенната киселини, които често се съдържат в тези газове. Благодарение на нископепелното съдържание Shell Mysella S5 S минимизира участието на
маслото при образуване на отлагания в горивната камера.

Значително удължаване на интервала на смяна в сравнение с предишни поколения масла, следствие повишената устойчивост на окисление и нитриране. (Животът на маслото зависи от нивото на замърсеност на използвания газ)
Shell Mysella S5 S притежава отлични противоизносни характеристики и контрол на отлаганията.
Квалифицирано като нископепелно масло, приносът на маслото в образуването на отлагания в горивната
камера е минимизиран. Shell Mysella S5 S е съвместимо с двигатели, снабдени с катализатори за емисиите CO, NOx и формалдехид.
· Ефективност на системата В двигатели, използващи системи за рециркулация на отработените газове, Shell Mysella S5 S намалява
замърсяванията и  запушванията на въздушните охладители.

Shell Mysella S5 S е предназначено за двигатели, където има изискване за масла с нископепелно съдържание.
Shell Mysella S5 S е одобрено от:
INNIO Jenbacher: Series 2, 3, Series 4 (Version B) and Series 6 (Version E) for Fuel Class B and C..
Shell Mysella S5 S успешно покрива стриктните изисквания на GE-Jenbacher’s test за техните модерни
високоефективни двигатели Series 6 (F) и Series 4(C).
· MAN T&B M-3271-2 (Natural gas) & M-3271-4 (Special gas)
· MTU Series 400: Biogas, Landfill gas and Sewage gas
· MWM gas engines: TR2105
· 2G agenitor series 2, 3 and 4
· Tedom: Biogas, Landfill gas, Sewage gas
· Caterpillar CG132, CG170, CG260 – TR 2105

Scroll to Top