Лагерно и циркулационно масло Shell Morlina S2 B 220

Високоефективни масла за индустриални лагери и циркулационни системи
Shell Morlina S2 B са висококачествени минерални масла, предназначени да защитават индустриалните лагери и циркулационни системи от окисление и наличие на вода следствие на добрата си водоотделяща способност. Подходящо за приложения и в други индустриални системи, където не се изискват масла с подобрена товароносеща способност. Отговарят на изискванията на Morgan Construction Company и
Danieli за индустриални лагерни масла.

Маслата Shell Morlina S2 B са формулирани с доказан пакет добавки за защита от корозия и окисление, който спомага да се осигури безпроблемна работа и защита през целия експлоатационен период.
Shell Morlina S2 B спомага за удължаване живота на индустриалните лагери и циркулационни системи посредством:
– Отлична водоотделяща способност, което спомага запазване на критичен маслен филм между силно натоварените части.
– Добра въздухоотделяща способност за намалена кавитация на циркулационните помпите и свързаните с нея повреди.
– Защитава срещу корозия, окисление и образуване на емулсия, дори и в присъствие на вода.
· Поддържа ефективността на системата
Shell Morlina S2 B са смес от силно рафинирани базови масла с високо качество, които спомагат за естественото отделяне на водата и въздуха, за да се
гарантира ефикасно смазване на машини и системи.

Маслата Shell Morlina S2 B са съвместими с материалите на всички уплътнителни елементи, бои и лакови покрития, които се специфицират за работа с минерални масла.

Спецификации, одобрения и препоръки
Morgan MORGOIL® Lubricant Specification New Oil (Rev.
1.1)
· Danieli Standard Oil 6.124249.F
· DIN 51517-1 – Тип C
· DIN 51517-2 – Тип CL

Scroll to Top