Лагерно и циркулационно масло Shell Morlina S1 B 220

Mасла за индустриални лагери и циркулационни системи
Shell Morlina S1 B са високоефективни минерални масла, предназначени да осигурят отлична защита за повечето индустриални лагери и циркулационни системи и по-специално в приложения, при които бързото и пълно водоотделяне е важно за експлоатацията и живота на оборудването. Отговарят на изискванията на Morgan за индустриални лагерни масла.

Маслата Shell Morlina S1 B са формулирани с подбрани базови масла, който спомагат да се осигури безпроблемна работа и защита през целия
експлоатационен период.
Shell Morlina S1 B спомага за удължаване живота на индустриалните лагери и циркулационни системи посредством:
– Отлична водоотделяща способност, което спомага запазване на критичен маслен филм между силно натоварените части.
– Добра въздухоотделяща способност за намалена кавитация на циркулационните помпите и свързаните с нея повреди.
– Защитава срещу корозия, дори и в присъствие на вода.
· Поддържане ефективна работа на системата
Shell Morlina S1 B са смес от силно рафинирани базови масла с високо качество, които спомагат за естественото отделяне на водата и въздуха, за да се
гарантира ефикасно смазване на машини и системи.

Маслата Shell Morlina S1 B са съвместими с материалите
на всички уплътнителни елементи, бои и лакови покрития, които се специфицират за работа с минерални
масла.

Отговарят на Morgan MORGOIL “Lubricant Specification
New Oil (Rev 1.1)
· DIN 51517-1 – клас C
Пълен списък с одобрения и препоръки може да се
получи от търговския представител на Shell за региона.

Scroll to Top