Моторните масла – как да установим и намалим разходите

Замърсяването може да има огромен ефект върху живота и ефективността на оборудването, което води до повишени нива на износване и повреда, както и загуба на надеждност на оборудването. Съвременното оборудване продължава да става все по-технологично развито, съответно основа цел за клиентите се превръща да се контролират разходите за поддръжка и подобряване на надеждността на оборудването. Замърсяването на моторните масла може да се прояви по редица различни начини, но крайният резултат е почти винаги по-кратък от очаквания живот на компонентите поради износване, корозия или отлагания.

Тези фактори могат да увеличат оперативните разходи чрез съкращаване на живота на оборудването и съкращаване живота на моторното масло. Като резултат, поддръжката на инсталации или операторите на машините, ще трябва да подменят повече компоненти за кратък период от време, а също и да сменят моторните масла  по-рано отколкото е необходимо. Следователно замърсяването в крайна сметка води до увеличени оперативни разходи по отношение на оборудването. Замърсяването на моторните масла може също да окаже отрицателно въздействие върху производителността на оборудването, като намали скоростта на работа, при намалена ефективност или с по-висока консумация на енергия.

ТРИ ОБЩИ ВИДА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА МОТОРНОТО МАСЛО

Замърсяването на смазочната система се среща в много форми – най-лошите замърсители са твърди частици и вода, докато по-малките замърсители са утайки, нагари, задържан въздух и други течности като различен вид химикали или горива. В тази статия ще се съсредоточим предимно върху твърдите частици. Тези частици могат да бъдат извън системата – като например пясък и мръсотия – или генерирани вътре в системата – като ръжда или различен вид метални частици. Замърсяването от твърди частици може да доведе до три основни типа на износване на оборудването и компонентите:

1. Абразивно износване. Повечето частици са по-големи от дебелината на смазочния филм. Това означава, че частицата ще осъществи контакт с металните части, дори когато има подходящ смазочен филм. Твърдите частици действат като абразив, подобно на шкурка, и може да отстрани метала от повърхността на компонента. Този отделен метал от своя страна създава повече частици, които влошават състояние на оборудването

.2. Износване, причинено от умора на материала. Както при абразивното износване, силата на товара е прехвърлен през частицата в металната повърхност. Тази сила може да доведе до „микро вдлъбнатина“ върху металната повърхност на компонентите. Тъй като компонентът преминава през различните си цикли на работа, тези „микро-вдлъбнатини“ преминават през натоварен и не натоварени цикъл, които могат да доведат до образуване на пукнатини. В крайна сметка малко парче метал може да се отчупи. Тази метална загуба при повърхността се нарича отчупване (също и изкопаване) и води до нараняване на цялостната метална повърхност.

3. Ерозивно износване. Частиците попадат върху повърхността на компонента, бавно ерозира материала и променя машинното прилягане на компонента. Например, ако има абразивни частици в хидравлична течност, и те се сблъскват с тесни отвори, абразивните частици могат да отстранят малки парчета от околните метални компоненти. В крайна сметка това компрометира напасването и може да доведе до изтичане на течност и загуба на обща оперативна ефективност.

Тъй като броят на твърдите частици се увеличава, степента на износване  на механизмите също ще се увелича. Предизвикателството е да се определи колко твърди частици съществуват в дадена система. След това да се намери правилния начин за контролирате проникването на частици в системата.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НИВОТО НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ КАТО ОСНОВЕН ЗАМЪРСИТЕЛ Важно е да се разбере, че размерът на твърдите частици, които правят ПРИЧИНЯВАТ повреди по повърхностите на компонентите не могат да се видят с човешко око. Например, най-опасните частици в хидравличните системи и ролковите лагери са в единица размер до 10 микрона обхват. За да се даде перспектива, човешкия косъм е около 75 микрона и най-малката „спецификация“, която един типичен човек може да види, е 40 микрона. Това означава, че смазващата течност може да изглежда ярка и бистра, но да съдържа изключително високо ниво на частици, които могат да повредят оборудването.

Действителното ниво на твърди замърсители трябва да бъде количествено определено в моторното масло. Международната организация по стандартизация (ISO) има разработен процес за количествено определяне на замърсяването чрез „преброяване“ броят на частиците в милилитър течност. ISO Стандартът за чистота 4406 класифицира частиците по три различни размери:> 4 микрона,> 6 микрона и> 14 микрона. ISO 4406стандартът присвоява цифров код въз основа на количеството частици във всяка гама от размери. Например, течност от 22/20/18 има повече частици във всеки диапазон, отколкото течност  21/19/17.Важното е да запомните, че увеличаване на ISO кода с едно число представлява ДВОЙНО ниво на замърсяване. Например, масло с рейтинг 22/20/18 би имало среднодва пъти повече частици с размер четири микрона и по-големи в сравнение с рейтинг от 21/20/18.Целите за чистота трябва да бъдат определени за всеки тип оборудване, базирано на вида на компонентите, които съставляват това оборудване – напр. серво клапани, бутални помпи, лагери и др. Повечето производители на OEM са създали цели за чистота, които ще увеличат максимално живота и ефективността на техните компоненти. Това означава за всеки конкретен елемент на оборудването, трябва да бъдат избрани специфични изискванията за чистота, така че да защитят най-чувствителните компоненти.

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЦИКЪЛ НА ОБОРУДВАНЕТО

Различни индустриални организации са изследвали скоростта, с която замърсяването на моторното масло засяга оборудването. Определено е, че в хидравличните системи до 60 процента от преждевременните повреди са причинени от замърсяване от такъв вид. При повреди в лагерите причинени от замърсяване, частиците причиняват 20% от повредите, докато замърсяването от водата причинява почти 70 процента. 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО

Целевите нива на чистота на всяка система, която ще се наблюдава трябва да се установи. Това може да стане с помощта на OEM изискванията за чистота или индустриални стандарти, определени за: хидравликата, зъбни колела, лагери и циркулационни системи. След като се установят целите за чистота, трябва да се измерват нивата на течностите в системата. Това може да се постигне чрез вземане на проба от маслото в системата. Трябва да се внимава при вземането на пробата, за да се гарантира, че не се внасят замърсители при този процес.

КАК МОЖЕ ДА СЕ НАМАЛИ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА МОТОРНОТО МАСЛО?

Компаниите, които искат да минимизират замърсяването, трябва да проверяттехните операции за идентифициране на зони, в които може да има замърсяванекато зоната за получаване на моторните масла и съхранение им.Винаги, когато смазочна течност се прехвърля от един резервоар или контейнер в друг, съществува опасност от замърсяване. Компаниите трябва да изпълняват процесите, така че да не замърсяват течностите по време на пълнене и прехвърляне. Инструменти, като пистолети за моторни масла трябва да се почистват преди и след всяка употреба, за да се гарантира, че в дюзата не се събира мръсотия. Филтрите и  вентилаторите трябва да се съхраняват и поддържат правилно. Всеки резервоар, барабан, трансферна помпа, маркуч, клапан и контейнер е източник за потенциално замърсяване и трябва да има процес „поддържане на чистота“, за да контролира замърсяването. Не забравяйте, че частиците, които причиняват най-голяма вреда на оборудването и компонентите са по-малки, отколкото може да види човешкото око. Твърди частици с всякакви размери са навсякъде в околната среда и лесно могат да попаднат в системата.Избягването на замърсяването е по-лесно и по-евтино от премахването, след като компонента вече е замърсен. Някои компании имат практика да закупуват по-скъпи филтри, които помагат за контрол на замърсяването. Поддържането на системите без замърсяване не е само техническо, то е и поведенческо. Компаниите трябва да възприемат култура, която набляга на правилните процедури за поддръжка и чистота.Цялата организация трябва да възприеме контрола върху замърсяването като стратегическо решение и да признае ползите от постигането цели. Правилното обучение на персонала е от съществено значение.  

РАЗХОДИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА МАСЛОТО

Въздействието на замърсяването се увеличава поради напредването на  технологията на оборудването, която включва по-голяма енергийна ефективност, увеличена плътност на мощността, по-високо налягане и по-строги допустими отклонения. Всичкo това прави оборудването по-чувствително към замърсяването. В резултат на това разходите, свързани със замърсяването, нарастват, което от своя страна може да увеличи общите оперативни разходи. Най-добрият начин да се избегнат разходите за замърсяване е да се гарантира, че замърсителите не влизат в системите в началото на процесите. Това изисква инвестиции в обучение и приемане на най-добрите практики като фокус върху чистотата на моторните масла във всяка стъпка от пътуване им  от склада до трансфера и накрая в оборудването. Най-важният инструмент за борба със замърсяването е човешкото поведение.Компаниите трябва да подобрят информираността на персонала, да приемат анти-замърсяване процедури и ангажиране на работниците в целия процес.

Scroll to Top