10 съвета, как да предотвратите неочаквани повреди във вашето оборудване

Ето какво трябва да знаете, за намаляване на времето на сервизния престой на вашето оборудване.

1. Съхранение

Добрата практика за съхранение е от решаващо значение за намаляване на времето на сервизен престой. Замърсяването, водата и топлината са врагове на смазочните материали. Поддържането на опаковките хоризонтално, на закрито и на правилната температура, са трите ключови елемента на правилното съхранение.

2. Избор на правилният продукт

Не всяко масло е съвместимо с всяка машина. Потърсете съвет от експерти за смазочни материали, от производителите на Shell, както и на производителят на оборудването, за да разберете спецификациите на вашата машина и кой тип масло е най-съвместим.

3. Редовен мониторинг

Непланираните спирания рядко са кратки. Вместо това те са резултат от редица фактори, които се обединяват и достигат точка на увеличаване на не планираните разходи. Редовният мониторинг или още по-добре, превантивната поддръжка, дава представа за износване или разхлабени уплътнения, които понастоящем не представляват голям проблем, но в крайна сметка ще доведат до непланиран сервизен престой, ако останат не наблюдавани.

4. Редовен контрол на местата за съхранение на смазочни продукти 

Нормално е да се приеме, че честия мониторинг на местата за съхранение на смазочни материали трябва да е два пъти годишно. Благодарение на технологичен партньор, като Shell, може да се разчита, че тази операция ще бъде поверена в добри ръце. Тези регулярни процедури могат да избегнат проблеми, като грешки при съхранение или неправилни приложения на продукта.

5. Използвайте висококачествени смазочни продукти, винаги когато е възможно

Продуктите от последно поколение винаги могат да бъдат икономични в много случаи. Висококачествените смазочни продукти имат възможност да увеличат между сменния интервал на машините, както и да редуцират до минимума възможността за износване на вашето оборудване. Също така безпроблемната работа може да намали и не планираните спирания, които значително от своя страна могат да намалят до минимум не планирания сервизен престой на вашето оборудване.

6. Проверете всички компоненти

Това как всяка една част от вашето оборудване функционира, до голяма степен е свързано с качеството на смазочните продукти, които използвате и неминуемо може да окаже влияние върху експлоатационния живот и надеждността на оборудването като цяло. Проверявайки уплътненията за течове и повишено износване на лагерите редовно, дават сигурност, че смазочният продукт върши своята работа по предназначение, а вие може да очаквате максимално представяне на вашето оборудване.

7. Пазете чистота на местата, където съхранявате смазочните продукти

Доброто съхранение трябва да означава, че се избягват замърсявания и прах, но също така е важно да се поддържат общи стандарти за чистота около смазочните продукти и оборудването. Това помага в бъдещи периоди смазочните ви материали да останат без допълнителни външни замърсители, като например вода и други.

8. Минимизирайте образуването на външни замърсителни колкото се може повече

Замърсяването може да повреди вашето оборудване по-бързо от очакваното. Наличието на вода, като външен замърсител в смазочните продукти може да намали смазването, както и живота на маслото в пъти по-бързо от предвиденото. Замърсената външна среда е само един от източниците на замърсяване при смазочните продукти. Добрите работни практики, включващи управление на масленото стопанство и вътрешни правила, могат да предотвратят смесването и замърсяването на масла, като например смесването на хидравлично с двигателно масло.

9. Следене на налягането и дебита на маслото

Дебитите и налягането на маслото могат да имат неблагоприятен ефект върху машинните компоненти,дори във случаите, когато са твърде високи или твърде ниски. Непрекъснатото наблюдение и на двете е от съществено значение, за да се избегне спонтанно възникнали повреди на вашето оборудване.

10. Вземане на проби и анализ на смазочните продукти Повечето от горепосочените причини за възникване на проблеми в оборудването, трудно могат да се открият с ежедневни, сервизни външни прегледи. Този вид проблеми могат да се избегнат с редовно следене на качеството на смазочните продукти, благодарение на маслени анализи, които от своя страна предоставят детайлна информация, затова как машината и маслото функционират.

Scroll to Top