Смазочни продуки за метали

Едно прекъсване на някои от процесите може да спре производството за дълго време. В Shell Lubricants оценяваме вашето постоянно търсене за по-голяма ефективност и конкурентно предимство. Ние разбираме предизвикателствата на експлоатацията на оборудването при много високи температурни условия, в присъствието на вода и при високо налягане и ударно натоварване. Изборът на подходящите смазочни продукти и услуги за вашите нужди може да ви помогне да постигнете истинска разлика в печалбите си. Нашите водещи в технологията индустриални смазочни продукти, които са разработени, изследвани и подкрепени от международен екип, могат да помогнат за намаляване на общите ви разходи върху процесите и чрез осигуряване на подобрена защита, удължен живот на маслото и удължаване на оборудването чрез подобрена ефективност.

Като един от водещите световни доставчици на въглеводородни продукти и услуги за металообработващата промишленост, ние разбираме решаващата роля, която смазочните продукти играят във вашите съоръжения. Независимо дали искате да подобрите ефективността за по-голяма производителност или да намалите разходите за поддръжка чрез подобряване на защитата на оборудването, ние разполагаме с широка гама от смазочни продукти. Нашето портфолио включва и специализирани продукти, като смазочни продукти издържащи на високи температури. Нашата международна мрежа за поддръжка, включваща над 200 технически експерти в металообработващата промишленост, която може да работи с вас, за да създаде пакет от продукти и услуги, които да отговарят на вашите специфични нужди и да ви помогнат да увеличите рентабилността. Ние не само доставяме широка гама смазочни продукти, но също така се стремим да ви помогнем да изберете правилните продукти и да ги приложите правилно, за да постигнете непрекъснато подобрение чрез мониторинг на ефективността на оборудването и процесите.

 

Купуването на по-икономически изгодни смазочни продукти може да се окаже доста скъпо струващо за бъдещи периоди. Разходите за смазочни продукти могат да бъдат 3% от общите разходи. Ние се фокусираме върху предоставянето на продукти с висока производителност, които могат да помогнат за намаляване на изискванията за поддръжка и потреблението на енергия, както и услуги, предназначени да подобрят поддръжката и добрите работни практики и по този начин да намалят общите ви разходи.

Чрез проектирането и създаването на подходящите смазочни продукти за вашите изисквания, ние можем да ви помогнем значително да намалите общите си оперативни разходи и разходите за оборудването. Например, правилното използване на висококачествени, подходящи смазочни продукти и услуги може да помогне за намаляване на оперативните разходи и разходите за поддръжка, както и за удължаване живота на вашето оборудване.

Разполагаме с международна организация, доставяща смазочни продукти за около 60% от големите световни металургични компании, и с технически експерти, базирани по целия свят. Това означава, че можем да доставяме продукти с постоянно качество, където и да работите, включително производствени масла и смазочни продукти за зъбни колела, хидравлични системи, турбини, компресори и лагери. Нашите технически експерти могат да работят с вас, за да анализират вашите нужди и да решат вашите проблеми. Те могат да осигурят и помогнат за изпълнението на план за смазване, предназначен да отключи вашия потенциал за производство на метали. Ние предлагаме широка гама от услуги, свързани със смазочни продукти, за да ви помогнем да увеличите максимално положителното въздействие върху вашата работа. Тези услуги могат да включват проучвания и препоръки за смазочни продукти, управление на запасите, съвети за здраве, безопасност и обучение на персонала. Например услугата за наблюдение на състоянието на маслото Shell LubeAnalyst може да бъде жизненоважен инструмент за удължаване на живота на вашето оборудване и избягване на непланирани спирания и сервизни операции. Тази превантивна проверка на смазочните продукти и машини е предназначена да намали разходите и да добави стойност към:

  • идентифициране на потенциални неизправности на маслото или оборудването, преди да станат критични
  • удължавайки междусменен интервал на смазочните продукти, като по този начин намаляват непланираните прекъсванията при промяна и разходите за поръчки
  • намаляват рисковете и допринасят за безопасни и надеждни операции
Scroll to Top