Работа в екстеремни условия

Навсякъде по света използването на енергия е жизнено необходимо, поддържането на непрекъснат поток на енергия е наложително.

Различните температури – от екстремни максимуми до невъобразими минимуми – поставят тежко бреме върху електропреносната мрежа и трябва да бъдат преодолени, за да се гарантира, че постоянният поток на енергия не се нарушава.

Независимо дали става въпрос за температури над 48 ° C в Близкия изток или за нулеви условия в пустинята в Сибир, смазването на двигателя е от съществено значение, за да се избегне спиране на производството или престой, а инженерният екип често трябва да демонстрира извънредни нива на издръжливост, за да гарантира, че изходната мощност не прекъсва, когато е изложена на тези непримирими климатични условия.

Справянето с тези фактори при изпълнението на задачата с най-високо качество и навреме изисква ефективни стратегии за поддръжка и може да се възползва от помощта на експертен консултант, който добре познава местоположението и може да ви води на всяка крачка от пътя.

Например, поддържането на непрекъсната експлоатация ще бъде от полза от намаляването на непланираните спирания за сервизни операции и означава, че също така трябва да се наблегне на увеличаване на продължителността на живота на оборудването, за да се оптимизира изходната мощност.

Изследванията показват, че три четвърти от индустрията настояват, че удължаването на живота на оборудването е основен приоритет в техния бизнес:

  1. Удължавайки продължителността на живота на оборудването, операторите могат да управляват операциите по-рентабилно, като помагат да се защити крайните разходи. Например, екстремните температури изискват използването на смазочни продукти с отлична термична стабилност за поддържане на двигатели, разположени в някои от най-враждебните среди на земята и е област, в която експертите Shell Lubricants могат да Ви най-добрия съвет.

Двигателите работят по различен начин при неблагоприятни метеорологични условия в сравнение с тези, изпитани по време на фазата на проектиране, и с допълнителното налягане, което екстремните горещи и студени температури налагат на потреблението на електроенергия от потребителите, от инженерите често се изисква да адаптират двигателите за максимална ефективност и прозиводителност в условия на променлив климат.

За да бъде ефективна поддръжка на оборудването, техническите консултанти на Shell Lubricants са на разположение, за да поддържат връзка с енергийните инженери, чиито ежедневни предизвикателства могат да се променят драстично, и да предоставят оперативни съвети и технически решения при работа на ключови обекти.

Апетитът за мощност е по-голям от всякога, особено когато бизнесът преминава към по-интелигентни фабрики, където повишаването на производителността и намаляването на производствените разходи са ключови приоритети за запазване на конкурентоспособността. Въпреки това, дори и при най-добрите оператори в управлението, суровите условия на източника на захранване могат да накарат светлините понякога да угаснат и да оставят потребителя да се чуди какво се е объркало.

Следователно, в един свързан свят, постоянно включен, потребителят може да приеме за даденост своя достъп до електроенергия и да повиши очакванията на пазара. За да се поддържат тези очаквания, е необходима специална група хора специалисти, за да осигурят нарастващия натиск върху електропреносната мрежа и често те са трябва да се отзовават, независимо дали е ден или нощ, уикенд или делничен ден, за да стигнат до всеки един дефектирал двигател, където и да се намира.

За да направят това, те трябва да се адаптират бързо към различните работни среди и се очаква да усвоят ексцентричността на всяко място, като добавят професионализъм.

Scroll to Top