Как да намалим разходите при транспортиране на тежки товари

Разходите за гориво могат да достигнат над една трета от общите експлоатационни разходи, така че малките подобрения може да осигурят драстични икономии. Нашите експерти работят заедно с вас, за да помогнат при избора и управлението на смазочни продукти, които да подобряват горивната ефективност

Акцентът върху смазочните продукти може да намали общите разходи по два начина. Първото е да се гарантира, че всичките превозни средства са снабдени с най-подходящият смазочен продукт. Второто важно условие е, че хората отговарящи за поддръжката и управлението на автопарка правилно да разбират принципите на ефективно управление по отношение на използването на смазочните материали.

Според нас най-осезаемото предимство на оптималното смазване е подобряването на горивната ефективност и икономия. Но освен това, можете да намалите разходите, като удължите живота на автомобила си чрез защитата на критични компоненти. Можете също така да намалите непредвидения престой на превозното средство и да се подобрите  експлоатационните характеристики при тежки условия, като променливо време или при транспортиране на по-тежки товари.

Нашите технически специалисти са готови да работят съвместно, с цел да се оптимизират процесите свързани със смазочните продукти. Помогнахме на нашите клиенти по целия свят да спестят 139 млн. долара чрез правилния подбор и прилагане на смазочни продукти и чрез обучение на персонала в управлението на смазочните продукти.

На днешния пазар има многобройни предизвикателства пред собствениците тежкотоварните автомобили. От по-строгите регулации за вредните емисии, до увеличаващите се разходи за горива и нарастващата конкуренция – особено вследствие на сложни цифрови и дигитални иновации. Операторите на автопарка трябва да бъдат по-строги от всякога, за да защитят и развият бизнеса си.

Въпреки предизвикателството, само половината мениджъри на автопарка смятат, че представянето на смазочните продукти трябва да се обръща значително внимание. Във време, когато ефективността на шофиране и намаляването на разходите е критична точка за много от собствениците на автопаркове, изборът на неподходящ смазочен продукт  може да създаде значителни рискове, разходи и проблеми. И още веднъж над половината ръководители на автопарка не търсят и предпочитат качествени смазочни материали и практики за смазване, които да им помогнат да намалят разходите за поддръжка.

Със съществуващите познания на Shell в сектора, работата с клиенти и производители на тежкотоварни автомобили, е доказано , че смазочните материали на Shell и практики за смазване намаляват общите разходи за километър за вашия автопарк  по най-различни начини.

Предимствата, които притежават правилните и качествени смазочни продукти, могат да се окажат еднакви за собствениците на всички автопаркове, когато се управляват по правилния и професионален начин. Тези предимства включват подобряване на експлоатационния живот на компонентите, намаляване на времето за спиране на автомобила, увеличаване на междусменните интервали и запазване чистотата на двигателя; например, когато тежкотоварният автомобил превозва  по-тежък товар, изкачва се по стръмни наклони или се движи по пясъчен или мръсен терен. Всички тези неща са разходи, с които фирмите  трябва да се справят и всички тези разходи могат да бъдат намалени с правилните и най-съвременни практики за смазване.

Scroll to Top