Защо Shell е водещ производител на масла

Химическият състав на маслата, произведени от Shell, е резултат от обширни познания във всеки един аспект на тази сфера — от технологиите за синтезиране на базовите масла до избора и комбинирането на добавките. Целта на компанията е да подобри почистването на автомобилните двигатели, чувствителността на мотоциклетите и надеждността на камионите.

Shell Lubricants е номер едно сред доставчиците на смазочни продукти в глобален план дванадесет поредни години* и има над 70-годишна история в сферата на иновациите. Някои от водещите световни производители избират моторните масла на Shell за първоначалното зареждане на двигателите на новите превозни средства в заводите си и продължават да използват серията Shell продукти за постоянно обслужване.

Каквито и да са потребностите ви или начинът на приложение, Shell може да предостави пълна гама от смазочни продукти, включително и синтетични високоефективни продукти.

Shell е водеща компания в света на маслата защото:

Маслата от гамата на Shell почистват, защитават и смазват, като отговарят на многостранните изисквания на съвременните превозни средства. Компанията няма как да предвиди дали и в какъв момент двигателят ще се използва на предела на възможностите му, затова подлага своите продукти на тестове, които надхвърлят общоприетите стандарти. За да изпревари времето по отношение на технологии и ефективност, компанията създава сигурни технически партньорства с някои от най-известните участници в моторните спортове.

*Източник:

https://klinegroup.com/synthetics-afvs-and-e-commerce-offer-opportunities-for-the-global-lubricants-industry/

Scroll to Top