Влияние на глобалния пазар на втечнен природен газ за по-чисто изгаряне на енергия

Глобалното търсене на втечнен природен газ  нарасна с 12,5% до 359 милиона тона през 2019 г., според последното публикувано годишното изложение за втечнен природен газ на Shell – значително увеличение, което засилва нарастващата роля на ВПГ в енергийната система с по-ниски въглеродни емисии.

През 2019 г. бяха наблюдавани ключови развития, които помагат за преобразуването на индустрията:

  • Рекорд от 40 милиона тона допълнителна доставка, която се предлага и се консумира от пазара.
  • Дългосрочен растеж на търсенето и рекордни инвестиционни решения в капацитета за втечняване от 71 милиона тона.
  • Увеличаване на разнообразието от договорни структури, предоставяйки по-широк спектър от възможности за купувачите на втечнен природен газ.
  • Нарастващата роля на газа за подобряване на качеството на въздуха чрез превключване от въглища към газ в енергийния и индустриалния сектор.

Природният газ отделя между 45 и 55% по-малко емисии на парникови газове и по-малко от една десета от замърсителите на въздуха, отколкото въглищата, когато се използват за производство на електроенергия.

„Глобалният пазар на втечнен природен газ продължава да се развива през 2019 г. с увеличаване на търсенето на втечнен природен газ и природен газ в електроенергийния и неенергийния сектор“, казва Maarten Wetselaar, директор за интегрирани газове и нови енергии в Shell. „Рекордните инвестиции за доставка ще задоволят нарастващата нужда на хората от най-гъвкавото и най-чисто изгарящо изкопаемо гориво.“

„Докато днес виждаме слаби пазарни условия поради рекордно новото предлагане, две последователни меки зими и ситуацията с Коронавируса, очакваме да се върне равновесието, водено от комбинация на продължителен растеж на търсенето и намаляване на новото предлагане, идващо на потока до средата на 2020г.. “ Европа усвои по-голямата част от растежа на доставките през 2019 г., тъй като конкурентните цени на втечнен природен газ стимулираха превключването от въглища към газ в енергийния сектор и замениха намаляващото вътрешно производство на газ и внос на газопроводи.

Новите механизми за спот търговия и по-голямото разнообразие от индекси, използвани за дългосрочни договори, насочват втечнен природен газ към все по-гъвкава стока.

Имаше умерен ръст на вноса в Азия през 2019 г. в сравнение с предходните две години, в резултат на меко време и нарастващо производство на електроенергия от ядрена енергия в Япония и Южна Корея, два от трите най-големи световни вносители.

В Китай вносът на втечнен природен газ се увеличи с 14% през 2019 г., докато усилията продължиха да се подобрява качеството на въздуха в града. Забележителен бе и растежът на търсенето на втечнен природен газ в Южна Азия. Общо Бангладеш, Индия и Пакистан са внесли 36 милиона тона, което е увеличение с 19% спрямо миналата година, което сочи към развиващите се страни в Азия.

В дългосрочен план се очаква глобалното търсене на втечнен природен газ да се удвои до 700 милиона тона до 2040 г. според прогнозите, тъй като газът играе значителна роля за оформянето на енергийна система с по-ниски въглеродни емисии. Очаква се Азия да остане доминиращ регион през следващите десетилетия, като Южна и Югоизточна Азия генерират повече от половината от увеличеното търсене.

Scroll to Top