Видове добавки на моторните масла

Кой вид добавка за какво служи? Пълен списък.

Анализ на състава на маслата показва, че естествените им свойства са недостатъчни, за да удовлетворят съвременните изисквания на двигателите. Свойствата на маслата могат да бъдат значително подобрени чрез прибавянето в тях на различни добавки още в процеса на получаването им. Добавките трябва да бъдат напълно разтворими в маслото и да не се утаяват по време на експлоатацията им.

Количеството на добавките в маслото не е голямо – от няколко десети до десетина процента. По този начин общото им съдържание не трябва да надхвърля 15%.

Видовете добавки на двигателните масла са за:

 • контрол на химически разпад;
 • вискозитет;
 • смазване;
 • контрол на замърсителите;
 • други.

Контрол на химически разпад

 • Почистващи добавки, датиращи от началото на 30-те години на миналия век, се използват за почистване и неутрализиране на маслени примеси, които обикновено биха причинили отлагания (маслена утайка) върху жизненоважните части на двигателя.
 • Добавките, предотвратяващи корозия / ръжда, забавят окисляването на металите в двигателя.
 • Антиокислителни добавки забавят окислителните процеси в тънките слоеве на маслата, които са подложени на високи температури – 250÷300°С

За вискозитет

 • Вискозитетно-индексните добавки се използват основно при всесезонните масла.
 • Потискащите точката на изливане подобряват способността на моторното масло да тече при по-ниски температури.

За смазване

 • Модификаторите на триенето или редукторите на триенето се използват за увеличаване икономията на гориво чрез намаляване на триенето между подвижните части.
 • Противоизносващи и противозадиращи добавки

За контрол на замърсителите

 • Детергентно-диспергиращите добавки намаляват склонността на маслата да образуват отлагания върху нагретите детайли и поддържат в диспергирано състояние различните неразтворими продукти и сажди. предотвратяват коагулиране на замърсители (напр. сажди), отложени в моторното масло.
 • Антипенителните агенти (пеногасители) намаляват образуването на пяна в маслото, което може да причини загуба на смазочните свойства.
Scroll to Top